Voor scholen

terug naar het overzicht

Zorgplicht

Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt.

 • Maatwerk in het PO

  Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle leerlingen naar school gaan en een passend aanbod krijgen. De wetgeving biedt ruimte voor scholen en samenwerkingsverbanden om in overleg met ouders voor... Lees verder »
 • Stroomschema zorg op school

  Stroomschema Zorg op school Lees verder »
 • Aanmelding en toelating van leerlingen

  Aanmelding en toelating van leerlingen Wanneer gaat de Wet passend onderwijs in en wat betekent dit voor leerlingen die zich aanmelden voor komend schooljaar? De wet gaat in per 1 augustus 2014. Vanaf... Lees verder »
 • Zorgplicht

  De zorgplicht van de (basis)scholen verwoord in een aantal stroomschema's. Zorgplicht voor aanmelding bij de reguliere basisschool . Zorgplicht voor als het kind al op school zit, lees verder .... Lees verder »