Wat is het oudersteunpunt

Het Oudersteunpunt heeft een adviserende, signalerende en begeleidende functie, zonder daarbij als leerkracht, intern-begeleider, directeur of consulent op te treden. Op deze manier draagt het Oudersteunpunt bij aan het ontwikkelproces van de leerling, zodat ouders en scholen hun zorgplicht kunnen voldoen.

Het Oudersteunpunt heeft als uitgangspunt dat zij oog hebben voor het perspectief van ouders van een kind met een extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Zij zijn erop gericht dat ouder(s)/verzorger(s) een ‘goede ouder’ ervaring hebben, waarbij zij onbevooroordeeld zijn, vertrouwen geven, afstemmen op de opvoedingsoriëntatie en succes- en leermomenten aanbieden die bijdragen aan het versterken van het ouderschap. Daarnaast heeft het Oudersteunpunt als uitgangspunt laagdrempelige voorziening aan te bieden, oog op korte termijn te hebben voor mogelijke conflicterende belangen van ouders en kind en gericht te zijn op preventie van misscommunicatie en onbegrip tussen betrokkenen.

De uitgangspunten wat betreft het wenselijke aanbod van het Oudersteunpunt zijn ontwikkeld naar aanleiding van gesprekken met ouders met een kind met een extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Het kader waarin deze informatie is gesteld, is geïnspireerd op de ouderschapstheorie van Alice van der Pas. De ouderschapstheorie van Alice van der Pas is de fundering van het Oudersteunpunt.

Disclaimer

Alle informatie op het Oudersteunpunt dient te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel het Oudersteunpunt regio Leiden de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het verstrekken van informatie via deze website kan zij de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de geboden informatie niet garanderen. Het Oudersteunpunt is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Wanneer je informatie op het Oudersteunpunt tegenkomt wat niet klopt of je mist iets dan neem gerust contact met ons op via 06-16096360 of mail.