Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (hierna te noemen SWV PPO regio Leiden) met zorg samengesteld. SWV PPO regio Leiden behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Ondanks dat we alle informatie controleren en regelmatig updaten, kan het SWV PPO regio Leiden de volledigheid, juistheid en foutloosheid van de informatie niet garanderen. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Mocht u daarom onjuistheden of andere fouten tegenkomen dan horen wij dat graag. U kunt deze doorgeven via info@pporegioleiden.nl.

We verwijzen op een aantal pagina’s naar relevante externe websites. SWV PPO regio Leiden heeft geen enkele invloed op de inhoud van deze externe websites. Daardoor wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden in de inhoud van deze externe websites, dan wel voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie van deze externe websites.