Hier gaan wij voor

Onze missie en visie

Schoolbesturen voor basis- en speciaal onderwijs werken samen om voor alle kinderen in de regio Leiden het recht op onderwijs waar te maken.

Wat we belangrijk vinden om kinderen passend onderwijs te bieden:

 • We zorgen zo veel mogelijk voor passend onderwijs dicht bij huis, zodat kinderen verbinding houden met hun buurt.
 • Scholen in een wijk of een dorp werken constructief samen en delen expertise.
 • Door het beschikbaar stellen van expertise ondersteunen we de leraren in de klas.
 • We organiseren goede ondersteuning in de klas, want passend onderwijs is er voor alle kinderen.
 • We werken samen met ouders en scholen én met partners die ondersteuning bieden in de school.
 • We zorgen mét gemeenten voor een goede verbinding met de jeugdhulp, de jeugdgezondheidszorg en met de leerplicht.
 • We garanderen hoogwaardig speciaal (basis)onderwijs voor die kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Kringen

Scholen die samenwerken in een wijk of dorp noemen we een kring. Er zijn 8 kringen van reguliere scholen en één kring van speciale (basis) scholen.

 • Leiden Zuid
 • Leiden Noord
 • Leiden Midden
 • Zoeterwoude Leiderdorp
 • Oegstgeest
 • Voorschoten
 • Wassenaar
 • Kaag en Braasem
 • Kring speciaal (basis)onderwijs
 • Kring eenpitters

Vijf heldere afspraken in de Leidse regio

 1. Het gaat altijd in de eerste plaats om de ontwikkeling van een kind binnen de context van een groep. Dat is het uitgangspunt bij de inrichting van het onderwijs.
 2. Wij doen ons uiterste best om de expertise naar de scholen toe te brengen om zo de leraren te ondersteunen. Zo kan het kind op zijn vertrouwde schoolplek blijven.
 3. We werken als schoolbesturen altijd actief samen met de mensen die betrokken zijn bij het kind: de ouders, de leraren en de (jeugdhulp)partners.
 4. Een oplossing voor een kind die extra ondersteuning nodig heeft is haalbaar en praktisch uitvoerbaar op de eigen school.
 5. Scholen werken in de kring/dorp samen om onderwijs voor kinderen in de buurt waar te maken.