Marije

Marije van Leusden

onderwijsspecialist

“Kijken naar de kansen om kind verder te brengen”

“Het geeft mij veel energie om samen met het kind, ouders, leraren en andere betrokkenen te kijken naar de kansen om een kind weer verder te brengen in zijn ontwikkeling. Daarbij gaan we uit van de aanwezige kracht, puzzelen we binnen en buiten de kaders en doen we samen wat nodig is.”

Werkdagen: maandag, dinsdag, vrijdag

Contact