'Alleen monniken dragen gelijke kappen'

De scholen binnen PPO regio Leiden verzorgen samen passend onderwijs voor alle kinderen van 4 – 13 jaar. We gaan daarbij uit van hun ontwikkelingsmogelijkheden en hun talenten. Bij het samenwerkingsverband zijn zowel de gewone basisscholen als de scholen voor speciaal (basis) onderwijs betrokken. De gemeenten binnen onze regio zijn; Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden. Lees meer

Actueel

PPO - Nieuwsbrief okober 2019

Donderdag, 17 oktober 2019

De nieuwsbrief is weer verschenen! Lees verder »

OPR - nieuwsbrief oktober 2019

Dinsdag, 1 oktober 2019

Lees hier de nieuwsbrief van de OPR. Lees verder »

Nieuwsbrief EED september 2019

Donderdag, 19 september 2019

De werkgroep EED-zorg Holland Rijnland bestaat uit vertegenwoordigers van de TWO Jeugdhulp Holland Rijnland en de samenwerkingsverbanden Rijnstreek, Duinen Bollenstreek, Leiden en Berséba, aangevuld met externe deskundigen. Samen monitoren zij het proces en de kwaliteit van de EED-zorg in onze regio, in samenwerking met de betrokken aanbieders. Deze nieuwsbrief voor het onderwijsveld informeert u over de volgende onderwerpen: - Belangrijke documenten: Leidraad, handreiking en leerlingdossier - Stroomschema Ketenzorg - IB-bijeenkomsten en Leerkrachtbijeenkomsten - Monitor 2018 - Interviews in 2019-2020 - Nieuw in de werkgroep Lees verder »

Agenda