Passend Onderwijs
Doen wat nodig is en ondersteuning op maat

De scholen binnen PPO regio Leiden verzorgen samen passend onderwijs voor kinderen van 4 – 13 jaar. We gaan daarbij uit van hun ontwikkelingsmogelijkheden en hun talenten. Bij het samenwerkingsverband zijn zowel de gewone basisscholen als de scholen voor speciaal (basis) onderwijs betrokken. De gemeenten binnen onze regio zijn; Voorschoten, Wassenaar, Oegstgeest, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude en Leiden. Lees meer

Actueel

Coalitie Vanuit Autisme Bekeken zet de beweging voort

Maandag, 22 augustus 2016

Vanuit autisme bekeken (VAB) heeft mensen geïnspireerd om in beweging te komen en hun blik te verrijken met het perspectief van mensen met autisme. Samen geven we de beweging nu vorm in een coalitie. Lees verder »

Kleuters snel helpen

Maandag, 22 augustus 2016

Op 22 augustus gaat de kleutervoorziening Het Palet van start. Lees het artikel in het Leidsch Dagblad over deze voorziening. Lees verder »

Bezoek de Verdiepingsbijeenkomst Het Jonge Kind op 20 september a.s.

Dinsdag, 5 juli 2016

Binnen het samenwerkingsverband is nieuw beleid en een nieuwe route ontwikkeld voor kleuters die extra ondersteuning nodig hebben. Iedereen weet dat ‘De Houtmarkt’ gesloten is. Er zijn nu nieuwe wegen…….. Lees verder »

Agenda