Skip, de schoolhond van basisschool de Tweemaster aan het Broekplein in Leiden

Waarom zou je een schoolhond inzetten?
Een hond op school is natuurlijk heel gezellig, maar dat is niet de enige reden waarom je een hond binnen je school zou halen. Een schoolhond is er in de eerste plaats natuurlijk voor de leerlingen. Onderzoek wijst steeds weer uit dat kinderen veel steun halen uit de aanwezigheid van een hond. Een hond is een roedeldier, nodigt uit tot contact, tot activiteit en geeft een gevoel van kameraadschap en vertrouwen. Uit onderzoek blijkt ook dat een schoolhond een positief effect heeft op het empathisch vermogen van een kind.
Daarbij oordeelt een hond niet en maakt geen onderscheid tussen kinderen. De hond is als “therapeutisch medium” bijzonder geschikt, omdat hij meeleeft en dingen aanvoelt.
De hond kan zich goed in elke situatie aanpassen, hij zoekt contact en hij kan door middel van zijn mimiek en lichaamstaal communiceren.
Een hond praat niet over zichzelf, hij luistert alleen maar en houdt de schijn op dat hij geïnteresseerd naar je luistert.

Valkuilen:
Het welzijn van een schoolhond staat voorop. Voor geen enkele hond is het goed als het heel de dag aanstaat. Het is belangrijk dat een schoolhond begeleid wordt door iemand die zowel veel kennis heeft over de hond als ook over het onderwijs in zijn algemeenheid met kennis van didactiek en pedagogiek. Dat houdt in dat een schoolhond begeleid wordt door een professional. Deze professional is dan een gekwalificeerde leerkracht in het regulier- of speciaal onderwijs die zijn eigen hond begeleidt en inzet op de school waar hij werkzaam is. Hij heeft hiervoor diverse opleidingen gevolgd, samen met zijn hond en beschikt over voldoende kennis over hondentaal, hondengedrag en herkent de stresssignalen van zijn hond.
Het is tegenwoordig een veel voorkomend iets: een schoolhond.
Ik pleit ervoor om hier heel zorgvuldig mee om te gaan. Voor het welzijn van de hond in de eerste plaats en ook in het belang van de leerlingen. Leer leerlingen hoe ze om moeten gaan met de schoolhond en laat de leerlingen nooit zomaar alleen met de hond. Hang regels op in de school(Zie bijlage). Er hoeft maar één hond een leerling te bijten of het fenomeen ‘schoolhond’ ligt onder een vergrootglas.

Op de Tweemaster zijn we gelukkig met Skip. Hij is een maatje voor veel kinderen en teamleden. Hij biedt troost en verzoening. Hij is hooguit drie dagen per week op school. Skip brengt het grootste deel van de dag door in de directie kamer, hij komt goed tot zijn rust, slaapt veel. Vanaf 24-25 krijgt hij een nieuwe rol: Skip wordt voorleeshond. 2 uur per week. Niet meer.

Skip en Marlieke Leeuwenburgh, directeur van basisschool de Tweemaster.

 

Skip 1
Skip 2

Andere artikelen