Het Perspectiefproject in beeld

Het Perspectiefproject is is een tweejarig project dat in schooljaar 2018/2019 is gestart door zeven Leidse scholen: De Ley, Pacellischool, Leimundo, Merenwijkschool, de Singel, de Springplank en de Viersprong.  Daarnaast zijn de volgende organisaties betrokken: SBO de Vlieger, het CJG Noord, de AED en Impuls organisatieadvies. PPO regio Leiden is projectleider. Het project wordt gefinancierd door de betrokken besturen, de gemeente Leiden (vanuit de onderwijsinnovatiesubsidie) en PPO regio Leiden.

Dit project richt zich op het versterken van het perspectief van leerlingen binnen het regulier basisonderwijs die het schoolse leren moeilijk vinden.Binnen het project is er de Perspectiefklas voor kinderen in groep 5 en groep 6.

  • Perspectiefklas voor leerlingen in groep 5 en groep 6 die tot de doelgroep behoren. De perspectiefklas is gericht op het versterken van competenties van de leerling, de ouder en de leraar. De leerlingen krijgen gedurende 12 weken een programma aangeboden gedurende 1 dagdeel per week. Het programma is gericht op versterken van de competentiebeleving en het ‘leren leren’.
  • Perspectiefcoaching voor de leraren, intern begeleiders en klassenassistenten. De coachingsvragen die binnen dit project opgepakt kunnen worden zijn grofweg onder te verdelen in vragen over didactiek en klassenmanagement, sociaal emotionele ontwikkeling en communicatie.

De film geeft een beeld van het project.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Hanneke de Jong, projectleider.

 

Andere artikelen