Nieuwsbrief Steunpunt Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs van de VO-raad en PO-Raad ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs bij het verder vormgeven van passend onderwijs.

U kunt bij hen terecht voor al uw vragen, advies en maatwerkondersteuning. Lees hier de nieuwsbrief van april 2020.

Andere artikelen