Partners

Wij geloven in samenwerking met partners om passend onderwijs voor alle kinderen in de regio Leiden waar te kunnen maken. Die samenwerking is er in vele soorten en maten, soms op bestuurlijk niveau en soms heel uitvoerend op kindniveau. We hebben de gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid om goed onderwijs – waar nodig in combinatie met jeugdhulp – te organiseren voor alle kinderen: nu én in de toekomst.

Lokale samenwerking: directe ondersteuning voor een kind

Gemeenten en onze schoolbesturen weten elkaar op lokaal niveau te vinden. Scholen werken samen met wijk- en buurtnetwerken, de toegang tot de jeugdhulp, leerplichtambtenaar, de kinderopvang, peuterspeelzalen, jeugdartsen en de wijkagent.

Ook maken we afspraken met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in de regio Leiden. Dit doen we om de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs vloeiend te laten verlopen.

Sommige kinderen hebben naast onderwijs ook jeugdhulp nodig. We streven ernaar jeugdhulp en onderwijs beter aan elkaar te verbinden en dichter op de school te organiseren. Wanneer we goed samenwerken heeft een kind hier direct baat bij.

Regionale samenwerking met Duin & Bollen en Rijnstreek

We werken samen met de samenwerkingsverbanden die grenzen aan onze regio om gezamenlijke afspraken te maken met betrekking tot jeugdhulp en speciaal onderwijs. We stemmen zoveel mogelijk afspraken en regels op elkaar af.

Landelijke samenwerking

Op landelijk niveau zijn we in gesprek met de ministeries OCW en VWS, PO-raad, VO-raad,  organisaties voor speciaal onderwijs en nog vele andere organisaties uit de wereld van onderwijs en jeugdhulp. We voeren het gesprek over wet- en regelgeving om ervoor te zorgen dat we de doelen van passend onderwijs kunnen realiseren. Onze inspanningen zijn niet altijd zichtbaar, maar voor de langere termijn belangrijk.

Samenwerken?

Wilt u ook met ons samenwerken of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 071 535 1710 of via info@pporegioleiden.nl.

Contact opnemen

Handige websites

Partners

Landelijke websites