De school

Wie doet wat

  • De school van uw kind is altijd uw eerste aanspreekpunt. U mag van hen verwachten dat ze samen met u kijken naar wat uw kind op school nodig heeft. Maakt u zich zorgen? Dan is een gesprek met de leraar of de intern begeleider van de school een eerste stap om uw zorgen te uiten.
  • De school zoekt contact met ons (het samenwerkingsverband) voor advies over een kind of om ons uit te nodigen voor een gesprek. Onze onderwijsspecialisten gaat dan naar de school toe om een casus te bespreken en advies te geven.
  • De school voert de regie in het passend maken van het onderwijs voor uw kind. Heeft uw kind extra ondersteuning op school nodig? Dan neemt de school het initiatief om dit met u te bespreken en oplossingsrichtingen aan u voor te stellen.

PPO regio Leiden

Wie doet wat

  • Onze onderwijsspecialisten zijn 1-op-1 gekoppeld aan een wijk/gemeente en de scholen die hier zijn gevestigd. Zo zijn er korte communicatielijnen en bestaat er een hecht netwerk van professionals. Daardoor kunnen kinderen waar zorgen over zijn ook adequaat worden geholpen. We helpen de scholen door hen praktisch advies en ondersteuning te geven. Met de school, het kind en de ouders samen zoekt de onderwijsspecialist naar de best passende onderwijsondersteuning. Meestal is dat binnen de basisschool. Soms kan een speciale (basis)school die passende ondersteuning beter bieden en wordt de route naar een ander school ingezet. Ouders moeten hier altijd toestemming voor geven.
  • We delen onze kennis en ervaring met de leraren en de intern begeleiders op de scholen. Daardoor kunnen zij de kinderen in hun scholen beter ondersteunen. Scholen hebben behoefte aan ondersteuning in de klas. Samen met de schoolbesturen onderzoeken we de mogelijkheden om dit te realiseren.
  • De commissie TLV beoordeelt alle aanvragen TLV voor het speciaal onderwijs (toelaatbaarheidsverklaring). Ook beoordelen zij de arrangementen.
  • PPO regio Leiden werkt samen met de gemeenten om onderwijs en jeugdhulp op elkaar af te stemmen.