1

Esther Monfils

onderwijsspecialist

“Kinderen zijn onze toekomst en het is belangrijk dat we hen ondersteunen zich ten volste te ontwikkelen”

Esther werkt bij PPO als onderwijsspecialist. Zij is betrokken bij scholen in Leiden-Noord.

‘Het onderwijs heeft de belangrijke taak om leerlingen goed toegerust de drempel naar volwassenheid over te laten stappen. Meedenken bij leerlingen en nadenken over hoe we hen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen vind ik enorm mooi aan mijn werk als onderwijsspecialist. Een leerling staat niet alleen, zijn omgeving verdient ook aandacht. Dat betekent dat zorgen voor een leerling ook betekent dat je zorgt voor zijn ouders en zijn leerkracht. Verbinden en afstemmen zijn daarbij sleutels. Door met elkaar in gesprek te gaan, te kijken wat er nodig is, door te benoemen wat goed gaat, te benoemen wat extra aandacht behoeft, door aanvullende mogelijkheden aan te reiken, hoop ik bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de kinderen, onze toekomst.’

Werkdagen: maandag en dinsdag

Contact