Katelijne

Katelijne Corporaal

teamleider

“We werken ieder vanuit onze eigen rol mee aan passend onderwijs!”

Katelijne Corporaal is teamleider van de onderwijsspecialisten.

“Mijn ambitie is om binnen het team de juiste voorwaarden te scheppen zodat de collega’s hun werk goed kunnen doen. Dit doe ik door actief betrokken te zijn en hen concreet te ondersteunen en te coachen. Ook zorg ik voor de doorvertaling van strategisch beleid naar heldere en concrete boodschappen voor mijn teamleden. Zo werken we ieder vanuit onze eigen rol mee aan passend onderwijs in de regio Leiden.”

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Contact