Marije

“In gesprek met ouders en leraren zoeken we steeds naar de combinatie van factoren die een kind verder brengen in zijn ontwikkeling.”

Marije van Leusden onderwijsspecialist PPO regio Leiden

Wat is een samenwerkingsverband Passend Onderwijs?

Over ons

Alle schoolbesturen in Nederland zijn binnen een regio, bij wet verplicht, aangesloten bij een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. In de regio Leiden is er een samenwerkingsverband Primair Onderwijs én een samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. Het ministerie van onderwijs stelt geld ter beschikking aan het samenwerkingsverband om passend onderwijs te realiseren. De schoolbesturen samen bepalen hoe dat gebeurt.

Bij PPO regio Leiden zijn 73 basisscholen, 5 speciale scholen en een school voor speciaal basisonderwijs aangesloten. In totaal zitten er ruim 20.000 kinderen op onze scholen. PPO regio Leiden strekt zich uit over de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Kaag en Braassem, Zoeterwoude, Voorschoten en Wassenaar.

Hier gaan wij voor

Onze missie en visie

Schoolbesturen voor basis- en speciaal onderwijs werken samen om voor alle kinderen in de regio Leiden het recht op onderwijs waar te maken. Het gaat altijd in de eerste plaats om de ontwikkeling van een kind binnen de context van een groep. Dat is het uitgangspunt bij de inrichting van het onderwijs.

Meer over onze missie

Wie is wie

PPO regio Leiden is een expertisecentrum én netwerkorganisatie waar circa 10 medewerkers werken. Wij werken samen met landelijke, regionale en lokale partners in de regio Leiden.