Vivian Tevreden Website

Vivian Tevreden

directeur-bestuurder

“Voor en met het kind”

“Als directeur-bestuurder redeneer ik optimistisch, proactief en met oprechte interesse naar de ander. Ik kijk graag naar wat al wel lukt zonder daarbij dat wat niet lukt te bagatelliseren.

Mijn werk doe ik vanuit de vraag: ‘Wat heeft een kind hieraan?’ Als ik daar antwoord op kan geven heb ik energie om zaken te bespreken en met elkaar te zoeken naar oplossingen. Dat samen is dan met kinderen en ouders, met het team van PPO, met besturen, met scholen, gemeenten en partners in opvang en jeugdhulp en jeugdzorg. Ieder met ontzettend veel kennis en kunde wat samen bundelend tot robuuste oplossingen kan leiden.”

Contact