Opfrisbijeenkomst – Handelingsgericht arrangeren en werken met OT’s

Sinds 2014 organiseren we ‘hands-on’- bijeenkomsten over Handelingsgericht Arrangeren (HGA) onder de noemer Groeibijeenkomsten. De bijeenkomsten worden altijd goed gewaardeerd. Inmiddels hebben we...
Gepubliceerd op 22 april 2021

POS – Perspectief op school gaat weer van start!

Binnenkort is het weer zover, tijd om de gegevens over de ondersteuning op jullie school te updaten via Perspectief op School (POS).
Gepubliceerd op 23 maart 2021

Begeleiding tijdens Corona vanuit het Samenwerkingsverband

Gepubliceerd op 16 februari 2021

Vacature Directeur- Bestuurder

Het bestuur van Passend Primair Onderwijs regio Leiden is op zoek naar een sterk verbindende en communicatieve Directeur – bestuurder.
Gepubliceerd op 15 februari 2021

Sluitingsdatum aanvragen TLV of arrangement

Het aanvragen van een TLV of arrangement kan dit schooljaar tot 31 mei 2021.
Gepubliceerd op 14 januari 2021

Werkzaamheden Rich van den Berg

Mevrouw Rich van den Berg is de afgelopen periode door ziekte afwezig geweest maar heeft inmiddels haar werkzaamheden voor Samenwerkingsverband PPO regio Leiden hervat met ingang van 4 januari 2021. ...
Gepubliceerd op 11 januari 2021

Pilot nieuwe werkwijze voor informatieoverdracht naar de basisschool

PPO en de gemeenten in de regio Leiden zijn een initiatief gestart om de informatieoverdracht van voorschoolse voorzieningen naar scholen te verbeteren. Afspraken hierover zijn gemaakt in het OOGO, he...
Gepubliceerd op 17 december 2020

Het Huis van het Onderwijs gaat verhuizen

Sinds 2018 zijn diverse onderwijsorganisaties gehuisvest onder ‘één inspirerend dak’ in het Huis van het Onderwijs. In december 2020 verhuizen we gezamenlijk naar een nieuw adres: Elisabethhof 1...
Gepubliceerd op 14 december 2020

Nieuwsbrief PPO regio Leiden verschenen – november

Er is weer een nieuwsbrief aan onze relaties verstuurd. In deze editie berichten over: stand van zaken PPO regio Leiden bericht van onze voorzitter over o.a. een nieuwe bestuursstructuur begaafdheid ...
Gepubliceerd op 1 december 2020

Begaafde leerlingen: Werving deelnemers om oudercursus en aanbod jonge kind op te zetten

De komende vier jaar is er extra aandacht voor kinderen en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Een belangrijk onderdeel van het projectplan is het opzetten van een oudercursus en het creëren ...
Gepubliceerd op 12 november 2020

Parade geannuleerd – 22 september 2021

Gepubliceerd op 15 oktober 2020

Introductiefilmpje over EED

Dit filmpje is de algemene inleiding op de digitale leerkrachtbijeenkomsten over lees-/spellingproblemen en (ernstige enkelvoudige) dyslexie (zie agenda voor meer informatie of aanmeldmogelijkheden). ...
Gepubliceerd op 6 oktober 2020

Maatregelen m.b.t. Covid-19

Beste samenwerkingspartners, De toename van het aantal besmettingen met Covid 19 en de maatregelen die de overheid gisteren heeft genomen, betekent dat ook de onderwijsspecialisten thuis zullen werken...
Gepubliceerd op 29 september 2020

Nieuwsbrief PPO regio Leiden verschenen – september

Er is weer een nieuwsbrief aan onze relaties verstuurd. In deze editie berichten over: stand van zaken PPO regio Leiden nieuwe schoolhandboek online Ernstig enkelvoudige Dyslexie U kunt de nieuwsbr...
Gepubliceerd op 15 september 2020

informatiebijeenkomsten Dyslexie (voor leraren)

De samenwerkingsverbanden Rijnstreek, PPO Leiden, Duin- en Bollenstreek en Berséba nodigen alle leerkrachten uit voor de jaarlijkse informatiebijeenkomst over de zorg voor leerlingen met Ernstige Enk...
Gepubliceerd op 13 juli 2020

Jaarlijkse informatiebijeenkomst Dyslexie voor ib’ers

De samenwerkingsverbanden Rijnstreek, PPO Leiden, Duin- en Bollenstreek en Berséba nodigen alle intern begeleiders uit voor de jaarlijkse informatiebijeenkomst over de zorg voor leerlingen met Ernsti...
Gepubliceerd op 13 juli 2020