Bijeenkomsten Het jonge kind 2023

Het versterken van de zorg en het onderwijs aan jonge kinderen is bij het samenwerkingsverband PPO regio Leiden en de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Kaag en Braassem, Zoeterwoude, Voorschoten en Wassenaar een belangrijk speerpunt. Professionals werkzaam met het jonge kind (o.a. pedagogisch medewerkers, kleuterleerkrachten) spelen hierin een belangrijke rol. In het voorjaar van 2023 zullen drie flitsworkshops georganiseerd worden voor professionals die met jonge kinderen (2-6 jaar) werken. Het doel van deze bijeenkomsten is informatie en handvatten geven om direct mee aan de slag te gaan. De kosten
per flitsbijeenkomst bedragen € 20,- per persoon.

U kunt zich opgeven op de website van PPO- regio Leiden via de zoekterm flitsbijeenkomsten jonge kind. of Flitsbijeenkomsten – PPO Regio Leiden

 

Andere artikelen