Nieuwsbrief PPO regio Leiden – april 2020

In deze editie van onze nieuwsbrief leest u onder andere berichten over:

 • PPO regio Leiden en Corona, een persoonlijke boodschap
 • Tijdelijke aanpassingen TLV route
 • Uitzetten vragenlijst Perspectief Op School  (POS)
 • Meelezen en meedenken met het nieuwe School Ondersteunings Plan?
 • Project begaafde leerlingen
 • Tips voor ondersteuningsteams en oudergesprekken via beeldbellen

‘PPO en Corona’

Wij zijn onder de indruk van de creativiteit en de betrokkenheid van alle mensen die onderwijs op afstand vanuit de scholen mogelijk maken. Wat is er veel gebeurd en wat heeft het onderwijs een geweldige veerkracht laten zien. We horen ook goede verhalen over de opvang van kinderen die om welke reden dan ook welkom zijn op school. Complimenten!

Ook voor het werk van PPO is er veel veranderd. Onze onderwijsspecialisten werken vanuit huis en houden via mail, TEAMS en telefoon contact met hun scholen.
Vergaderingen houden we natuurlijk allemaal via het beeldscherm. Het is even niet anders.

We wensen jullie allemaal veel energie, vindingrijkheid, uithoudingsvermogen én blijf gezond!

Namens alle medewerkers van PPO,

Rich van den Berg,
directeur PPO regio Leiden

Bereikbaarheid PPO

Onze onderwijsspecialisten werken in deze periode thuis. Hun contactgegevens vindt u via deze link. Het kantoor van PPO is tijdens kantoortijden als vanouds telefonisch bereikbaar: tel:071-5351710. Ons algemene mailadres is info@pporegioleiden.nl

Tijdelijke aanpassingen TLV route

Om het aanvragen van een TLV de komende periode goed en vlot te laten verlopen passen we de TLV route tijdelijk aan. Alle besturen en scholen hebben hier een brief over ontvangen.

De sluitingsdatum voor het indienen van TLV aanvragen en arrangementen hebben we verplaats naar 25 juni 2020.

Meer lezen over de tijdelijke aanpassingen?

Meer info over het aanvragen van een TLV of een arrangement? Lees hier het schoolhandboek.

 

Meelezen en meedenken met het nieuwe School Ondersteunings Plan?

Veel scholen zijn op dit moment bezig om hun SOP weer actueel te maken voor het komende schooljaar. Uw onderwijsspecialist leest en denkt graag mee met de schoolleiders en intern begeleiders.

Project begaafde leerlingen

De scholing in het kader van het project begaafde leerlingen start helaas later dan gepland., namelijk in het volgende schooljaar. De deadline voor aanmelding is nu 1 mei 2020.

Ook zijn wij, in overleg met de aanbieders, druk bezig online mogelijkheden te verkennen om de scholing online aan te bieden. Op de website vind je de meest actuele informatie.

Meer lezen over het project begaafde leerlingen

 

 

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland – TVcN

Wij hebben sinds kort een samenwerking met TVcN. Zij leveren tolken, dit kan via de tolkentelefoon of met een conference call. Mocht je hier gebruik van willen maken dan kan je een code aanvragen bij TVcN waardoor je gebruik maakt van een gereduceerd bedrag.

Interesse en of vragen?

Stuur dan een mail aan onze contactpersoon Paul van Schijndel. In deze mail graag aangeven dat je via PPO regio Leiden komt, daarnaast:

 • Naam van de school
 • Adres van de school
 • Factuuradres
 • Contactpersoon en emailadres

 

Tips voor ondersteuningsteams en oudergesprekken via beeldbellen:

 • Stem voor het OT -nog beter dan anders- af met de onderwijsspecialist.
 • Wees nóg kritischer op het aantal deelnemers. Kan het ‘kleiner’?
 • Zorg voor een duidelijke agenda die de deelnemers vooraf via de mail ontvangen. Houd je zo goed mogelijk aan deze agenda.
 • Pak als voorzitter een sterke rol: sterk sturend op het proces, open op de inhoud.
 • Gebruik- als dat mogelijk is- de chat naast het beeld. Zo kunnen mensen de beurt vragen of een korte opmerking plaatsen zonder het gesprek te verstoren.
 • Als de chat aanstaat: sluit de microfoons van iedereen af en geef beurten als mensen hier via de chat om vragen. Het voorkomt galm en ‘vergaderruis’. Of vraag mensen hun microfoon uit te zetten.
 • De rondvraag aan het eind is belangrijk, zeker als de microfoons centraal afgesloten zijn. Zo krijgt iedereen de kans een laatste opmerking te plaatsen. Begin met ouders én sluit af met ouders. Evalueren over het medium beeldbellen hoort thuis in deze fase van het gesprek.
 • Bij anderstalige ouders kan de tolkentelefoon een goede optie zijn. Laat de tolk –als deze hiertoe bereid is- beeldbellend aansluiten.
 • Plan een uitloop in: soms zijn er opstartproblemen of duurt een overleg door de andere opzet wat langer.

En nog even dit:
Sommige besprekingen lijken zich niet te lenen voor beeldbellen. Overleg met de onderwijsspecialist hierover, soms kan er samen tóch een goede oplossing gevonden worden.

 

Tips voor thuisonderwijs

Scholen en ouders krijgen deze dagen vanuit allerlei hoeken informatie over thuisonderwijs. Soms moeilijk om het kaf van het koren te scheiden. Hieronder vindt u links naar informatie die wij de moeite waard vinden:

Informatie voor kinderen over Corona

Tot slot nog een boekje  waarin onze oude, vertrouwde Nijntje kinderen informeert over het Corona virus.

‘Ertoe doen’ zit ‘m in kleine dingen!

Leerkrachten, die de lespakketten op de fiets bij hun kinderen thuis brengen, zodat ze meteen even zien en horen hoe het thuis gaat.

Een oma, die elke ochtend online een boekje voorleest aan kleuters.

Een jochie met forse ADHD, die niet naar zijn sportclubs kan gaan loopt tegen de muren op, waarbij een AB-er expertteam hem thuis wekelijks ophaalt voor een pittig tochtje fietsen.

Een meisje dat onder de radar verdween, omdat haar ouders haar niet konden helpen met het online gebeuren, waarop de LP ambtenaar heeft geholpen met opstarten en contact maken met school.

Een moeder, die vanwege een scheiding totaal overspannen is geraakt nu ze haar zoontje ook nog de hele dag thuis heeft, waarna een Ib-er contact gezocht heeft, resulterend in 3 x per week noodopvang op school en twee keer per week video bellen met de JGT-er van school.

Een leerkracht, die vaste videobel-tijden afspreekt met kinderen, die hulp nodig hebben met het opstarten van hun thuiswerk.

Begeleiders van Inzowijs, die vanuit extra hulp op school, gewoon op een andere manier hulp in de thuissituatie voortzetten, zodat kind en ouders zich gehoord en gezien blijven voelen.

Een gymdocent, die ochtendgymnastiek voor kind en ouders online aanbiedt.

Een meisje uit een multi problem gezin, waarbij de JGT-er, die haar wekelijks coacht op school naar huis komt, zodat er toch contact blijft bestaan.

Een leerkracht, die ontevreden was over de betrokkenheid bij groeps videobellen en nu eens per week alle kinderen binnen boord heeft, omdat ze Bingo met de hele groep is gaan spelen.

Een meisje, dat vanwege onverklaarbare redenen, plotseling totaal in geheugen uitvalt, maar bij de huisarts niet terecht kan, maar na contact met jeugdarts een verwijzing naar kinderneuroloog geregeld is om medische oorzaken uit te sluiten.

Een logopediste, die haar begeleiding online doorzet, zodat de behandeling gewaarborgd blijft.

Een kind in de knel, dat ook in de meivakantie naar de noodopvang bij de naschoolse opvang kan blijven komen.

Een video-gesprek met school, ouders, SBO en PPO, waardoor de procedure TLV toch zijn doorgang kan hebben.

Een schoolteam, dat aan alle ouders per bouw aangepaste dagritmepicto’s heeft gestuurd, zodat er enige houvast in structuren geboden kan worden.

Andere artikelen