Nieuwsbrief PPO regio Leiden – april 2020

In deze editie van onze nieuwsbrief leest u onder andere berichten over:

 • PPO regio Leiden en Corona, een persoonlijke boodschap
 • Tijdelijke aanpassingen TLV route
 • Uitzetten vragenlijst Perspectief Op School  (POS)
 • Meelezen en meedenken met het nieuwe School Ondersteunings Plan?
 • Project begaafde leerlingen
 • Tips voor ondersteuningsteams en oudergesprekken via beeldbellen

‘PPO en Corona’

Wij zijn onder de indruk van de creativiteit en de betrokkenheid van alle mensen die onderwijs op afstand vanuit de scholen mogelijk maken. Wat is er veel gebeurd en wat heeft het onderwijs een geweldige veerkracht laten zien. We horen ook goede verhalen over de opvang van kinderen die om welke reden dan ook welkom zijn op school. Complimenten!

Ook voor het werk van PPO is er veel veranderd. Onze onderwijsspecialisten werken vanuit huis en houden via mail, TEAMS en telefoon contact met hun scholen.
Vergaderingen houden we natuurlijk allemaal via het beeldscherm. Het is even niet anders.

We wensen jullie allemaal veel energie, vindingrijkheid, uithoudingsvermogen én blijf gezond!

Namens alle medewerkers van PPO,

Rich van den Berg,
directeur PPO regio Leiden

Bereikbaarheid PPO

Onze onderwijsspecialisten werken in deze periode thuis. Hun contactgegevens vindt u via deze link. Het kantoor van PPO is tijdens kantoortijden als vanouds telefonisch bereikbaar: tel:071-5351710. Ons algemene mailadres is info@pporegioleiden.nl

Tijdelijke aanpassingen TLV route

Om het aanvragen van een TLV de komende periode goed en vlot te laten verlopen passen we de TLV route tijdelijk aan. Alle besturen en scholen hebben hier een brief over ontvangen.

De sluitingsdatum voor het indienen van TLV aanvragen en arrangementen hebben we verplaats naar 25 juni 2020.

Meer lezen over de tijdelijke aanpassingen?

Meer info over het aanvragen van een TLV of een arrangement? Lees hier het schoolhandboek.

 

Uitzetten vragenlijst Perspectief Op School  (POS)

Met begrip voor alle inzet die nodig is om het onderwijs gaande te houden, willen we toch ook bij de scholen de data voor ons kwaliteitsinstrument Perspectief op School (POS) op halen. Wanneer we dat doen horen de directeuren spoedig. Dit is eveneens van belang  om de schoolondersteuningsprofielen van de scholen actueel te houden. De inspectie kan hierom vragen.

We zijn nu nog niet tevreden over de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van POS. We zijn hierover actief in gesprek met de ontwerpers van POS. Komend jaar voeren we het gesprek over de basisondersteuning. Wat mogen de scholen van elkaar verwachten? Hoe richten we de ondersteuningsstructuur in? Hoe sluit dit aan op de leidende principes en het nieuwe ondersteuningsplan? Als we daar afspraken over gemaakt hebben zullen we ook POS daarop aanpassen. Het doel is dat we met relevante en bruikbare data uit POS beter zicht krijgen op het onderwijs en de ondersteuning die we gezamenlijk vormgeven. Een werkgroep waarin verschillende scholen en besturen zijn vertegenwoordigd, bereidt deze aanpassingen voor.

Alvast dank voor de medewerking!

Meelezen en meedenken met het nieuwe School Ondersteunings Plan?

Veel scholen zijn op dit moment bezig om hun SOP weer actueel te maken voor het komende schooljaar. Uw onderwijsspecialist leest en denkt graag mee met de schoolleiders en intern begeleiders.

Project begaafde leerlingen

De scholing in het kader van het project begaafde leerlingen start helaas later dan gepland., namelijk in het volgende schooljaar. De deadline voor aanmelding is nu 1 mei 2020.

Ook zijn wij, in overleg met de aanbieders, druk bezig online mogelijkheden te verkennen om de scholing online aan te bieden. Op de website vind je de meest actuele informatie.

Meer lezen over het project begaafde leerlingen

 

 

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland – TVcN

Wij hebben sinds kort een samenwerking met TVcN. Zij leveren tolken, dit kan via de tolkentelefoon of met een conference call. Mocht je hier gebruik van willen maken dan kan je een code aanvragen bij TVcN waardoor je gebruik maakt van een gereduceerd bedrag.

Interesse en of vragen?

Stuur dan een mail aan onze contactpersoon Paul van Schijndel. In deze mail graag aangeven dat je via PPO regio Leiden komt, daarnaast:

 • Naam van de school
 • Adres van de school
 • Factuuradres
 • Contactpersoon en emailadres

 

Overleg met behulp van videobellen

De komende periode maken we vaak noodgedwongen gebruik maken van videobellen voor een overleg of een ondersteuningsteam. Veelgebruikte programma’s zijn: Skype en Teams.

Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk dat de informatie-uitwisseling veilig, zogenaamd AVG proof, verloopt. Wij geven daarom de voorkeur aan het videobellen met behulp van Microsoft Teams. De autoriteit persoonsgegevens geeft aan dat aan het gebruik apps als Skype en de gratis versie van Zoom veiligheidsrisico’s verbonden zijn.

Meer informatie over veilig thuiswerken?

Tips voor ondersteuningsteams en oudergesprekken via beeldbellen:

 • Stem voor het OT -nog beter dan anders- af met de onderwijsspecialist.
 • Wees nóg kritischer op het aantal deelnemers. Kan het ‘kleiner’?
 • Zorg voor een duidelijke agenda die de deelnemers vooraf via de mail ontvangen. Houd je zo goed mogelijk aan deze agenda.
 • Pak als voorzitter een sterke rol: sterk sturend op het proces, open op de inhoud.
 • Gebruik- als dat mogelijk is- de chat naast het beeld. Zo kunnen mensen de beurt vragen of een korte opmerking plaatsen zonder het gesprek te verstoren.
 • Als de chat aanstaat: sluit de microfoons van iedereen af en geef beurten als mensen hier via de chat om vragen. Het voorkomt galm en ‘vergaderruis’. Of vraag mensen hun microfoon uit te zetten.
 • De rondvraag aan het eind is belangrijk, zeker als de microfoons centraal afgesloten zijn. Zo krijgt iedereen de kans een laatste opmerking te plaatsen. Begin met ouders én sluit af met ouders. Evalueren over het medium beeldbellen hoort thuis in deze fase van het gesprek.
 • Bij anderstalige ouders kan de tolkentelefoon een goede optie zijn. Laat de tolk –als deze hiertoe bereid is- beeldbellend aansluiten.
 • Plan een uitloop in: soms zijn er opstartproblemen of duurt een overleg door de andere opzet wat langer.

En nog even dit:
Sommige besprekingen lijken zich niet te lenen voor beeldbellen. Overleg met de onderwijsspecialist hierover, soms kan er samen tóch een goede oplossing gevonden worden.