Wie is wie

Ons bestuur

Het bestuur van PPO regio Leiden bestaat uit bestuurders van aangesloten schoolbesturen bij het samenwerkingsverband. De bestuurssamenstelling is als volgt:

  • Mevrouw Nicole Teeuwen, (onafhankelijk voorzitter)
  • De heer Rob de Jong (St. Katholiek Onderwijs Wassenaar)
  • De heer Marton de Pinth, secretaris en vicevoorzitter (PROOLeiden-Leiderdorp)
  • De heer Iepe Roosjen (Stichting Resonans)
  • De heer Sander Verheul (Leo Kanner Onderwijsgroep)
  • De heer Harry van Alphen (St. Confessioneel Onderwijs Leiden)
  • De heer André de Best, penningmeester (Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest)
  • De heer Wim Klapwijk (Stichting Vrije Scholen Rijnstreek)

Onze partners

Wij geloven in samenwerking met partners om passend onderwijs voor alle kinderen in de regio Leiden waar te kunnen maken. Die samenwerking is er in vele soorten en maten, soms op bestuurlijk niveau en soms heel uitvoerend op kindniveau.

Meer over onze partners