MSP_7315-Madeleine-Sars

Joke de Graaf

onderwijsspecialist

“Iedereen is anders en verschillen mogen er zijn.”

Joke de Graaf is als onderwijsspecialist betrokken bij de basisscholen in Voorschoten.

Werken als onderwijsspecialist betekent voor mij om samen met de intern begeleider, leerkrachten en ouders na te denken over de ontwikkeling van een kind. Respect voor de meningen van alle betrokkenen, de situatie en de omstandigheden zijn hierbij essentieel. We vinden elkaar in het gezamenlijke doel: de best passende ondersteuning voor het kind vinden.

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Contact