Schoolbesturen

1 Eerste Leidse Schoolvereniging Eenpitter
2 LEV – WN Eenpitter
3 Montessori Onderwijs Zuid-Holland Eenpitter
4 Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep Eenpitter
5 Prot. Chr. Onderwijs Wassenaar Eenpitter
6 St. Resonans Eenpitter
7 NOOR stichting islamitische scholen Eenpitter
8 St. Katholiek en Openbaar Onderwijs Noord-Hofland (Vink) Eenpitter
9 St. Katholieke Scholen Oegstgeest Eenpitter
10 St. Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar Eenpitter
11 St. Vrije Scholen Rijnstreek Eenpitter
12 Vereniging Hofdijckschool Eenpitter
13 Vereniging Joris de Witte Eenpitter
14 Vereniging Montessori Wassenaar Eenpitter
15 Vereniging Nutsschool Wassenaar Eenpitter
16 Vereniging voor Voorbereidend Onderwijs Eenpitter
17 Voorschotense Openbare School Eenpitter
18 Wassenaarse Schoolvereniging Kievietschool Eenpitter
19 St. SBO De Vlieger Eenpitter
20 Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest 2-5 scholen
21 Prot. Chr. Schoolvereniging Voorschoten 2-5 scholen
22 St. Katholiek Onderwijs Wassenaar 2-5 scholen
23 St. Panta Rhei 2-5 scholen
24 St. Prot Chr basisonderwijs Leiderdorp 2-5 scholen
25 St. Samenwerkende Basisscholen Alkemade 2-5 scholen
26 PROOLeiden- Leiderdorp Meer dan 5
27 St. Confessioneel Onderwijs Leiden Meer dan 5