POVO – Werkbezoeken 22 november 2023

Vooraankondiging

De werkbezoeken PO-VO vinden komend schooljaar plaats op:

Woensdag 22 november van 14:00 uur tot 16:30 uur.

Een aantal V(S)O scholen openen de deur voor leerkrachten en ib’ers uit het basisonderwijs. De bezoeken hebben als doel beter geïnformeerd te raken over het onderwijsaanbod en de ondersteuningsmogelijkheden van de V(S)O school. Deze informatie kan behulpzaam zijn bij het formuleren van het schooladvies.

Meer info over het programma en de contactpersonen bij wie u zich op kunt geven, ontvangt u t.z.t.

Andere artikelen