Een TLV of een arrangement aanvragen bij PPO?

Voeg altijd een ontwikkelingsperspectief (OPP) toe. Sinds de invoering van passend onderwijs moeten scholen voor primair onderwijs een OPP maken voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen. Scholen hebben hier ervaring mee opgedaan en veel scholen hebben een eigen format ontwikkeld.

Vanaf het schooljaar 2024-2025 moet aan een aanvraag van een TLV of een arrangement altijd het OPP van de leerling worden toegevoegd. Het gaat immers altijd om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft.

Aanvraag voor een leerling die op primair onderwijs zit? Voeg een volledig en geëvalueerd OPP toe
We vragen om een volledig OPP (beschrijvend deel en handelingsdeel) dat geëvalueerd is, omdat we voor de beoordeling van een aanvraag zicht willen hebben op de extra ondersteuning die binnen de school is aangeboden en wat het effect hiervan is.

Aanvraag voor een leerling die nog niet op primair onderwijs zit? Voeg een start-OPP toe
Als het gaat om een leerling die nog niet op een school voor primair heeft gezeten vragen we een start OPP met zoveel mogelijk informatie over de stimulerende/belemmerende factoren en onderwijsbehoeften.

Welk OPP- format?

  • Eigen OPP-format als bijlage in het Groeidocument
  • Er mag gebruik gemaakt worden van een eigen format. Het format moet dan wel aan de wettelijke eisen voldoen. Checken of je format aan de eisen voldoet?
  • Het format OPP- AED wordt door veel scholen gebruikt. Op dit moment is dit format in revisie.
  • Het voorbeeld format OPP van het Steunpunt Passend onderwijs
  • Het OPP dat nog binnen de Groeidocument ingevuld kon worden kan niet meer gebruikt worden.

Meer info over het OPP en over scholing?

  • Om de kwaliteit van de OPP’s verder te verbeteren is er een nieuwe OPP-handreiking opgesteld door het Steunpunt Passend Onderwijs. Er worden ook landelijke scholingsactiviteiten aangeboden.

Meer info over het ontwikkelingsperspectief en de landelijke scholing?

  • PPO biedt ook volgend schooljaar weer Flitsworkshops aan.
    Hou onze nieuwsbrief in de gaten: er zit waarschijnlijk ook een workshop bij over het maken van een OPP op gebied van gedrag.

Andere artikelen