Aantal thuiszittende leerlingen neemt in 2023 toe  

Schermafbeelding 2024-06-10 145456

Leerlingen zonder schoolinschrijving
Het aantal leerlingen dat niet naar school kan, omdat ze geen schoolinschrijving hebben is in 2023 hoger dan in 2022. Dit is voornamelijk vanwege de wachtlijsten die er kunnen zijn in de taalklassen. Dit wachten ontstaat omdat leerlingen vanuit de taalklassen lang niet makkelijk kunnenuitstromen naar een ontvangende school.

Waar liggen kansen voor een oplossing?

  • Laat het voor ons allen een opdracht zijn deze kinderen na een jaar taalbad met open armen te ontvangen in onze scholen. Zolang een schoolbestuurder kan zeggen: ‘ik ben vol’, kunnen we met elkaar niet verantwoordelijk zijn voor het Dekkend Netwerk.
  • Het is zaak dat alle organisaties hun personeel scholen in taal- en trauma sensitief kijken, luisteren en handelen.
  • Laten we ons realiseren dat kinderen met een niet Nederlandse thuistaal meer regel dan uitzondering zullen zijn in onze regio: met de spreidingswet die is aangenomen, met alles wat er in de wereld gebeurt én met het feit dat onze regio internationaal georiënteerd is.
  • Sinds kort ontvangen alle ouders van kinderen, die 4,5 jaar worden, een brief van de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. In deze brief wordt geïnformeerd over de taalklas. De brief is tweetalig opgesteld. Uit reacties, die er weinig zijn, blijkt dat er enkele leerlingen onder vrijstelling 5a vallen of in een KDC zitten.
  • In de gemeenten Kaag en Braasem, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude gebeuren vergelijkbare zaken. In het OOGO overleg van begin april 2024 hebben gemeenten en samenwerkingsverbanden elkaar bijgepraat over de stappen die gezet worden en is afgesproken elkaar 2 x per jaar te blijven ontmoeten, om van en met elkaar te leren op dit punt.

Leerlingen met een schoolinschrijving
Het aantal leerlingen dat wel een schoolinschrijving heeft, maar desondanks deels of helemaal niet naar school kan, is ook behoorlijk hoger in 2023 dan in2022. Deels kan dit verklaard worden uit het feit dat de leerlingen van 4 jaar in 2023 wel en in 2022 niet zijn meegerekend. Het gaat dan om 4 vierjarige kinderen. Deels kan dit verklaard worden uit het feit dat in 2023 ook de leerlingen meegerekend zijn, die in een Onderwijs-zorgvoorziening maar deels naar school gaan. Dat gaat om 18 leerlingen. Echter, dit bovenstaande verklaart lang niet alle stijging.

Waar liggen kansen voor een oplossing?

  • Laten we op elke tafel, op elk niveau, samenblijven optrekken met onderwijs, welzijn- en zorgpartners. Zoek elkaar actiefop. Maak daar tijd voor. Want als zaken moeilijk worden, is onze neiging snel naar de ander te wijzen of ons terug te trekken in onze eigen organisatie. Toch kunnen we alleen in verbinding met elkaar het belang van kinderen en ouders hoog houden. Wetende dat ieder op zijn of haar plek het beste probeert te organiseren.
  • Bij een scholing van het Steunpunt passend onderwijs over: ‘Grip op schoolaanwezigheid’ kwam het volgende plaatje naar voren. Pleidooi in deze scholing was vooral te sturen op kinderen zoveel mogelijk wel naar school. Daarnaast te realiseren dat er winst te behalen valt op school-, student- en familiefactoren. Punt aandacht: risicoleerlingen en thuiszitters lossen we alleen maar op door samen te werken met onderwijs, welzijnsorganisaties, JT, CJG en RBL. Dit doen we al veel in reactieve sfeer. In de proactieve sfeer helpt het elkaar ontmoeten en kennen. Daarvoor zijn juist de bijeenkomsten voor integraal arrangeren bedoeld.
grip op schoolaanwezigheid

Andere artikelen