Uw kind

Het krijgen van een kind is een belangrijke verandering in het leven van een mens. Het brengt vreugde met zich mee, maar ook verantwoordelijkheid en soms zorgen.

In veel situaties, zo ook in het onderwijs, wordt regelmatig uitgegaan van het ‘gemiddelde’ kind. We zien dat kinderen min of meer automatisch allerlei ontwikkelingsstappen in hun leven zetten, die elkaar meestal in een vast patroon en tempo opvolgen. Het zit van nature in elk kind om zich te ontwikkelen. Wat belangrijk is om uit te gaan van uw kind. Hoe ontwikkelt uw kind zich op allerlei gebieden. Denk bijvoorbeeld aan de spraak-en taal, motorische en cognitieve ontwikkeling.

Als we zo kijken realiseren we ons dat het ‘gemiddelde’ kind niet bestaat. Tegelijk kunnen er factoren in het leven van een kind zijn die de ontwikkeling kunnen stimuleren of juist belemmeren. Tegenwoordig wordt dan gesproken van een zich ‘typisch ontwikkelend‘ kind of van een zich ‘atypisch ontwikkelend’ kind. Als een kind zich atypisch ontwikkelt ligt er een gezamenlijke taak voor ouders en school om samen te kijken naar welke factoren belemmeren of stimuleren en hoe we deze kunnen beïnvloeden.

Uw kind is het uitgangspunt en we hebben elkaar nodig in die zoektocht.

werkend kind