Begaafde leerlingen

Het samenwerkingsverband PPO regio Leiden, samenwerkingsverband VO en de Leidse Aanpak bieden een projectplan aan dat gericht is op de doorlopende ontwikkeling van leerlingen met kenmerken van begaafdheid. De uitvoering van dit projectplan is gericht op het vergroten (en delen) van de expertise van onderwijsprofessionals binnen VSE, PO en VO.

Stip op de horizon:

  • alle partners verbinden hun visie op onderwijs aan een concept van (hoog)begaafdheid en zorgen van daaruit voor onderwijs- en begeleidingsaanbod voor deze groep.
  • We richten ons in dit plan op het verbeteren van aanbod voor peuters/kleuters, uitvallers/thuiszitters PO en leerlingen die risico lopen op onderpresteren door een ervaren mismatch (PO en VO). Daarnaast gaan we de samenwerking tussen onderwijs- en hulpprofessionals en met ouders verbeteren. En zorgen we voor professionalisering, zodat er meer expertise is in het onderwijs (inclusief voorschoolse periode en jeugdhulp).

Scholing
We bieden scholing aan op verschillende niveaus, wil je meer informatie of aanmelden, dat kan via onze website.

Werkgroepen
Om de kennis en expertise op het gebied van begaafde leerlingen effectief te verspreiden, zal in iedere kring een werkgroep gevormd worden. Het is van belang dat de deelnemers een diverse achtergrond hebben: zowel vanuit de voorschoolse partners, basisscholen, jeugdhulp en/of CJG afkomstig. In de bijlage vind je meer informatie over de samenstelling, beschikbare uren en doelstelling van de werkgroep en bijbehorende kartrekker.

Volgorde per kring
Aangezien het projectplan vier jaar zal duren, is er een planning gemaakt waarin alle kringen zijn ingedeeld. Hieronder zie je welke kringen er welk schooljaar centraal zullen staan.

Schooljaar 2022-2023
Merenwijk, Leiden Noord, Voorschoten,

Schooljaar 2023-2024
Zuid-West, de Mors en Leiden Midden

Gerelateerde artikelen