Dit is de wet Passend Onderwijs

Voor alle kinderen een passende onderwijsplek. Dat is het doel van de wet Passend Onderwijs, die in augustus 2014 van kracht is geworden. Alle scholen in een regio werken hierin samen. Geen kinderen tussen wal en schip. Geen thuiszitters! Samen verantwoordelijk.

De scholen in de regio zijn daarom (wettelijk) verplicht aangesloten bij ‘een samenwerkingsverband Passend Onderwijs’. PPO regio Leiden is zo’n samenwerkingsverband waar alle scholen uit 7 gemeenten met elkaar bovengenoemde doelstelling waar moeten maken. De gemeenten van PPO zijn Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude, Voorschoten, Wassenaar en Kaag en Braassem.
Ook de besturen van de speciale scholen én de school voor speciaal basisonderwijs maken deel uit van het samenwerkingsverband.

In het Ondersteuningsplan, het beleidsplan van de gezamenlijke schoolbesturen, zijn de ambities geformuleerd. Met het geld dat ieder samenwerkingsverband van het ministerie van onderwijs ontvangt, worden die ambities waargemaakt.

Belangrijk is de samenwerking met de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van jeugdhulp. Door goed af te stemming met de toegang voor de jeugdhulp (Jeugd- en gezinsteams, CJG), wordt het mogelijk om kinderen de juiste ondersteuning te geven om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Ouders spelen een belangrijke rol. Bij alle gesprekken over hun kind zijn zij partners aan tafel en beslissen zij mee over welke ondersteuning geboden wordt.

Passend onderwijs in 3 minuten

Deze animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.

 

Evaluatie passend onderwijs
De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Dit blijkt uit onder andere uit het eindrapport van het vijfjarige evaluatieonderzoek passend onderwijs. Bekijk hier een kort filmpje over de conclusies van de evaluatie passend onderwijs en lees hier het evaluatierapport.

Kamerbrieven van het Ministerie van OCW
Naar aanleiding van de evaluatie passend onderwijs en de evaluatie van de jeugdwet heeft het ministerie van onderwijs (OCW) in samenwerking met het ministerie dat verantwoordelijk is voor de jeugdhulp (VWS) brieven gestuurd aan de Tweede kamer, waarin verbeteringen op beide domeinen worden voorgesteld. De brieven kan je hier lezen.

Kamerbrief Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs, 4 november 2020. Door de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob.

Derde Kamerbrief Onderwijs-zorg, 10 november 2020.
Door de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob & De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis.

Vivian Tevreden Website

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Vivian
Vivian Tevreden - directeur-bestuurder