POVO – Een soepele overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs

De overstap van leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs (VO) is een cruciaal moment in het leven van de leerlingen. PPO regio Leiden ondersteunt de soepele overgang door nauw samen te werken met het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs. Het belangrijkste doel is dat de leerlingen duidelijk in beeld zijn, waardoor de leerlingen op de juiste plek in het voortgezet onderwijs in kunnen stromen. Zeker voor leerlingen met extra ondersteuningsvragen is het belangrijk dat we goed kijken welke VO-scholen aansluiten bij hun onderwijsbehoeften. Zo hebben de leerlingen en hun ouders snel duidelijk waar zij het beste naar school kunnen gaan. In dit artikel lees je meer over de samenwerking met het VO en hoe we er samen voor zorgen dat de overstap van een leerling van groep 8 naar de brugklas goed verloopt.

De leerlinggegevens eenvoudig en veilig delen via Onderwijs Transparant

De basisscholen stellen voor ieder kind in groep 8 een onderwijskundig rapport op en dragen deze digitaal over aan de VO-scholen via het beveiligde online platform Onderwijs Transparant. Belangrijke data voor het overstapproces vind je in het Tijdpad – deze staat onderaan de pagina. Scholen kunnen uit hun leerlingvolgsysteem informatie uploaden naar Onderwijs Transparant en het daar verder aanvullen. Via Onderwijs Transparant kunnen scholen ook leerlingen met extra ondersteuningsvragen in kaart brengen bij het samenwerkingsverband VO (zie POVO-traject, VSO en Nieuwkomers verderop in dit artikel).

In december en januari van een schooljaar voeren de basisscholen gesprekken met de ouders over het schooladvies. In Onderwijs Transparant wordt een adviesblad aangemaakt waarop een unieke code staat. Met deze code kunnen ouders hun kind aanmelden bij de VO-school van hun keuze. De VO-school kan dan het leerlingdossier inzien en de leerling toelaten.

In april en mei van een schooljaar wordt de centrale eindtoets afgenomen. De schooladviezen kunnen vervolgens – waar nodig – eenvoudig bij worden gesteld door gebruik te maken van de Eindtoetsfunctionaliteit in Onderwijs Transparant. De definitieve adviezen zijn dan direct inzichtelijk voor het VO.

Vragen Onderwijs Transparant?
Heb je vragen over het werken met Onderwijs Transparant? In het programma kun je verschillende handleidingen vinden. Ook kun je contact opnemen met de helpdesk 088-2200777 of via leiden@otservicedesk.nl.

Vragen procedure POVO?
Heb je vragen over de procedure POVO? Daarvoor kun je contact opnemen met Joke de Graaf via jokedegraaf@pporegioleiden.nl of via 06-54975912 . Zij is op maandag, dinsdag en donderdag te bereiken voor vragen gerelateerd aan POVO.

ppo leiden meisje op fiets

POVO-traject

Het samenwerkingsverband VO brengt samen met de basisscholen leerlingen met ernstige leerachterstanden in beeld. Hiermee bedoelen we leerlingen waar gedacht wordt aan praktijkonderwijs of aan een mogelijke plaatsing op bovenschoolse voorziening de Delta (https://www.swvdedelta.nl/). Het advies voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) kunnen basisscholen zelf geven. De leerlingen worden door een zorgaanmeldformulier in Onderwijs Transparant aangemeld voor de testrondes (drempelonderzoek en intelligentiemeting). De testrondes vinden na de herfstvakantie plaats. Zie verder het Tijdpad voor belangrijke data.

Voor leerlingen zonder leerachterstanden die mogelijk moeilijk plaatsbaar zijn kun je rechtstreeks contact opnemen met het samenwerkingsverband VO.

Toegang tot voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Leerlingen die vanuit het primair onderwijs mogelijk de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs kunnen worden aangemeld bij de adviescommissie toelaatbaarheid (ACT) van het samenwerkingsverband VO. Dit verloopt ook via een zorgaanmeldformulier in Onderwijs Transparant. Voor de aanmelding bij de ACT is het belangrijk dat de onderwijsbehoeften van de leerling duidelijk geformuleerd zijn. Ook is een geëvalueerd ontwikkelingsperspectief belangrijk waaruit blijkt welke ondersteuning de leerling heeft gekregen en wat deze ondersteuning opleverde. Daarnaast wordt in het aanvraagformulier de visie van ouders (en eventueel de leerling) op de TLV-aanvraag toegevoegd.

De ACT beoordeelt de dossiers en kan eventueel aanvullend onderzoek verrichten. Leerlingen kunnen een preadvies VSO krijgen. De school voor het voortgezet onderwijs waar de leerling aangemeld wordt vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het toekennen van een TLV VSO gebeurt op basis van de combinatie van vastgestelde kind kenmerken en de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Houd de website van de beoogde VSO-school in de gaten voor de procedures en data omtrent aanmelding.

Nieuwkomers in Nederland in het basisonderwijs

Voor leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn kan het erg ingewikkeld zijn een goed schooladvies te formuleren. Zij hebben extra ondersteuning nodig om invulling te kunnen geven aan hun leerpotentieel. Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs denkt graag mee om ook deze leerlingen een passende vervolgplek te bieden. Leerlingen waarbij het schooladvies voor de basisschool lastig te geven is, kunnen deelnemen aan de testrondes van het POVO-traject, om zo meer informatie te verzamelen over hun leerpotentieel. De basisscholen kunnen deze leerlingen aanmelden via een zorgaanmeldformulier in Onderwijs Transparant. Voor leerlingen die na 1 oktober van een schooljaar instromen op de basisschool, maar wel de overstap naar het VO gaan maken, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de contactpersoon POVO binnen het samenwerkingsverband VO, Christa Ruygrok, c.ruygrok@swvleiden.nl,  071-5144801.

Informatiemiddag - 4 september 2024

POVO-middag

Woensdag 4 september 2024 van 13.30-17.00u

Locatie: Boerhaavelaan 298, 2334 EZ Leiden (SBO de Vlieger)

Tijdens deze informatiemiddag krijgt u een meer informatie over het PO-VO Traject.

Daarnaast zijn er verschillende workshops:

  • Ondersteuning binnen het vmbo-lwoo.
  • Ondersteuning binnen het Praktijkonderwijs en OPDC De Delta.
  • Informatie over het Voortgezet Speciaal Onderwijs.
  • Informatie over OnderwijsTransparant
Bronnen, notities en referenties
1. Bovenschoolse voorziening de Delta biedt onderwijs op VMBO niveau met LWOO waarbij er extra tijd en aandacht besteed kan worden aan het wegwerken van leerachterstanden en het versterken op sociaal-emotioneel gebied. Het aanbod is er op gericht leerlingen na de brugklasperiode in te laten stromen in een van de reguliere VMBO LWOO scholen.
2.
MSP_7315-Madeleine-Sars

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Joke
Joke de Graaf - onderwijsspecialist

Gerelateerde artikelen