De directiekringen

Het samenwerkingsverband PPO regio Leiden kent momenteel negen directiekringen, die geografisch zijn ingericht. In een directiekring hebben alle schooldirecteuren uit het regulier onderwijs in de wijk zitting.  De kring heeft een vaste voorzitter, dit is een directeur van een van de scholen uit de wijk. De directiekringen zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor het aanbieden en optimaliseren van passend onderwijs en het voorkomen van thuiszitters binnen het gebied van de directiekring.  In het schema onderaan deze pagina ziet u de directiekringen.

Het kernteam

PPO Regio Leiden kent ook een Kernteam, waarin de voorzitters van bovengenoemde directiekringen samenkomen met de directeur van PPO Regio Leiden. Het Kernteam bespreekt de inhoudelijke input en ontwikkelingen uit de afzonderlijke directiekringen. Op basis van deze input wordt het beleid en het ondersteuningsaanbod van PPO Regio Leiden mede vormgegeven. Het Kernteam vergadert voorafgaand aan afzonderlijke Directiekringen overleggen. Op deze wijze bepaalt het Kernteam een groot deel van de agenda voor de Directiekringen die hierna plaatsvinden. Deze cyclus herhaalt zich 5 keer per schooljaar.

Het expertteam

De onderwijsspecialisten van PPO Regio Leiden zijn verdeeld over deze directiekringen. De onderwijsspecialisten werken in een team, het expertteam, samen met de ambulante begeleiders (AB-er)  van de AED. Iedere directiekring heeft op deze manier een eigen, sterk team van specialisten die de scholen ondersteunen bij het vormgeven van passend onderwijs.

In het schema is te zien hoe de onderwijsspecialisten PPO en de ambulante begeleiders van de AED over de kringen verdeeld zijn.

Indeling onderwijsspecialisten en ambulante begeleiders per kring

Directiekring Bestaat uit Onderwijsspecialist AB-er Cluster
Kaag en Braassem Kaag en Braassem Joukje van Splunter Linda van Teijlingen cl. 3
      Simone Vink cl. 4
Leiderdorp Leiderdorp A Margreet Tomassen Monique Stolker cl. 3
    Nienke Stolwijk Monique van Bezouwen cl. 4
  Leiderdorp B Karin van Damme Monique Stolker cl. 3
      Monique van Bezouwen cl. 4
Zoeterwoude Zoeterwoude Karin van Damme Monique Stolker cl. 3
      Monique v. Bezouwen cl. 4
Leiden Midden Leiden Midden Rowena Durieux Monique Stolker cl. 3
      Mieke Kluts cl. 4
  Leiden Professorenwijk Jeanette Hogervorst Miranda van der Donk cl. 3
      Miranda van der Donk cl. 4
Leiden Noord Leiden Noord Rowena Durieux Linda van  Teijlingen cl. 3
      Yvette Laman cl. 4
  Merenwijk Lilian de Wilde Miranda  van der Donk cl. 3
      Yvette Laman cl. 4
      Simone Vink cl. 4
Oegstgeest Oegstgeest Margreet Tomassen Linda van Teijlingen cl. 3
      Monique van Bezouwen cl. 4
      Yvette Laman cl. 4
Leiden Zuid Leiden Zuid West Nienke Stolwijk Lisette Stadhouders cl. 3
      Monique Stolker cl. 3
      Simone Vink cl. 4
  Leiden Stevenshof Trees Noordhuis Linda van Teijlingen cl. 3
      Yvette Laman cl. 4
  Leiden Mors Lilian de Wilde Mieke Kluts cl. 3
      Mieke Kluts cl. 4
Voorschoten Voorschoten Joke de Graaf Renee Bakker cl. 3
      Renee Bakker cl. 4
      Mieke Kluts cl. 4
      Myrthe van Til cl. 4
Wassenaar Wassenaar Renée Duivenvoorden Miranda van der Donk cl. 3
      Simone Vink cl. 4