De directiekringen

Het samenwerkingsverband PPO regio Leiden kent momenteel negen directiekringen, die geografisch zijn ingericht. In een directiekring hebben alle schooldirecteuren uit het regulier onderwijs in de wijk zitting.  De kring heeft een vaste voorzitter, dit is een directeur van een van de scholen uit de wijk. De directiekringen zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor het aanbieden en optimaliseren van passend onderwijs en het voorkomen van thuiszitters binnen het gebied van de directiekring.  In het schema onderaan deze pagina ziet u de directiekringen.

Het kernteam

PPO Regio Leiden kent ook een Kernteam, waarin de voorzitters van bovengenoemde directiekringen samenkomen met de directeur van PPO Regio Leiden. Het Kernteam bespreekt de inhoudelijke input en ontwikkelingen uit de afzonderlijke directiekringen. Op basis van deze input wordt het beleid en het ondersteuningsaanbod van PPO Regio Leiden mede vormgegeven. Het Kernteam vergadert voorafgaand aan afzonderlijke Directiekringen overleggen. Op deze wijze bepaalt het Kernteam een groot deel van de agenda voor de Directiekringen die hierna plaatsvinden. Deze cyclus herhaalt zich 5 keer per schooljaar.

Het expertteam

De onderwijsspecialisten van PPO Regio Leiden zijn verdeeld over deze directiekringen. De onderwijsspecialisten werken in een team, het expertteam, samen met de ambulante begeleiders (AB-er)  van de AED. Iedere directiekring heeft op deze manier een eigen, sterk team van specialisten die de scholen ondersteunen bij het vormgeven van passend onderwijs.

In het schema is te zien hoe de onderwijsspecialisten PPO en de ambulante begeleiders van de AED over de kringen verdeeld zijn.

Indeling onderwijsspecialisten en ambulante begeleiders per kring