Handelingsgericht Arrangeren

Handelingsgericht werken behoort tot één van de leidende principes van ons Samenwerkingsverband. Scholen, ouders en externen werken nauw samen in het arrangeerproces om passend onderwijs haalbaar en praktisch uit te voeren.
In deze toolkit tref je HGA werkmaterialen en achtergrondinformatie.

Voor meer informatie: zie Ondersteuningsplan PPO 2022-2026 (online juni 2022)

 

Achtergrondinformatie:

HGA boekje Kind centraal PPO
Kindgesprek achtergrondinformatie
OT Drie fasen achtergrondinformatie
OT Handreiking leerkracht achtergrondinformatie

Werkmaterialen:

OT Agenda 3 fasen
OT Check vooraf voor IB
OT Gespreksleidraad
OT Tijdspad
PPT handelingsgericht werken-arrangeren op school
Hoe denk jij erover

 

HGA