Schoolhandboek

Wat is het Schoolhandboek?

In het schoolhandboek vinden de scholen informatie over de extra ondersteuning van PPO-regio Leiden. Het bevat ook routes, werkwijzen en procedures die de directeuren, intern begeleiders en gedragswetenschappers van de scholen in de regio 2023- 2024 nodig hebben bij het arrangeren.

Formulieren schoolhandboek (Word)

Op deze pagina vindt u alle formulieren & documenten van het schoolhandboek.