Groeidocument 2.0: meest gestelde algemene vragen en antwoorden

Het Groeidocument 2.0 is een gemeenschappelijk document om op een veilige manier gegevens en vertrouwelijke informatie te verzamelen, te bewaren en te delen. Een Groeidocument wordt alleen aangemaakt voor kinderen voor wie iets extra’s nodig is. Zo is alle relevante- en actuele informatie altijd beschikbaar op één plek. De intern begeleider voert de regie, geeft ouders een ‘lees-link’ of geeft – altijd in samenspraak met de ouders – toegang aan andere zorgverleners door middel van een ‘lees-link’ of ‘deel-link’. Wij ontvangen regelmatig vragen over Groeidocument 2.0. In dit artikel staan de meest gestelde algemene vragen en antwoorden. Wil je iets weten over privacy of het werken met Groeidocument? Daar hebben we aparte kennisartikelen voor in ons kenniscentrum.

ALGEMENE VRAGEN

Waar is het Groeidocument 2.0 voor?
Het Groeidocument (GD) heeft de volgende functies:

 1. Voorbereiding Ondersteuningsteam (OT), samen met de ouders.
 2. Praatpapier tijdens OT (vragen en beslissingen, houvast, structuur)
 3. Verslag van OT en afspraken.
 4. Monitoren: zijn doelen in zicht/behaald? Is voortzetting ondersteuning nog nodig?
 5. Ontwikkelingsperspectief, uitstroomperspectief, tussendoelen en beredeneerd onderwijsaanbod in relatie tot groepsplan.
 6. Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring.
 7. Data verzamelen

Waar kan ik terecht met mijn vragen over het Groeidocument 2.0?

Parantion vervult de helpdeskfunctie voor het Groeidocument 2.0. De intern begeleider kan bij technische vragen over Groeidocument 2.0 een e-mail sturen naar tickets@parantion.nl

Om jou goed en snel verder te helpen staat in de e-mail aan Parantion:

 • dat de school is ondergebracht onder het samenwerkingsverband PPO regio Leiden;
 • naam intern begeleider, naam school (en eventueel locatie);
 • vraag/opmerking: bij voorkeur voorzien van screenshots en voornaam (geen achternaam!) van de leerling
 • Telefoonnummer waarop de intern begeleider goed te bereiken is.

De inhoudelijk vragen over het Groeidocument 2.0 legt Parantion terug bij PPO regio Leiden.

Kun je het GD ook gebruiken voor een groeps- of leerlingbespreking?
In de groepsbespreking staan het groepsoverzicht en het groepsplan centraal. In aansluiting daarop kun je het Groeidocument invullen ter voorbereiding van, en tijdens, een leerlingbespreking, bij voorkeur al samen met ouders. Het GD is ontwikkeld in het kader van handelingsgericht arrangeren.

Hebben ouders inzage in het GD? Kunnen ouders ook iets in het GD aanvullen?
Ja, dat is juist de bedoeling: een gemeenschappelijk document. Binnen het handelingsgericht werken, waar het GD onderdeel van is, wordt samen met ouders opgetrokken en wordt het GD door de intern begeleider samen met de ouders ingevuld en aangevuld. Ouders kunnen ook suggesties voor aanvulling doen of deze zelf maken. Ze kunnen daartoe zowel een ‘lees – link’ als een ‘invul – link’ krijgen.

Ik wil toestemming van ouders voor het starten van een GD en het houden van een ondersteuningsteam. Hoe regel ik dat?
Op deze site vind je het formulier Toestemmingsformulier OT. Je kunt dit formulier ook vinden wanneer je ingelogd bent in een groeidocument en je klikt op Mijn documenten (linksonder op het scherm). Met de ondertekening van dit formulier geven ouders toestemming voor het houden van een ondersteuningsteam. Ook geven ouders toestemming voor het uitwisselen van gegevens via het GD.

Hoe is het ontwikkelingsperspectief (OPP) in het GD verwerkt?
In het GD zijn de volgende onderdelen a: gegevens, c: overzicht van de situatie en e: uitzicht, onderdelen van het OPP. Advies is om bij het aanmaken te kiezen voor de optie Groeidocument met OPP.

Hoe is de toelaatbaarheidsverklaring in het GD opgenomen?
Als de ouders, de school en de twee deskundigen (van het samenwerkingsverband en van de ontvangende school), het er allemaal over eens zijn dat een arrangement in het S(B)O noodzakelijk is en als ze het er ook over eens zijn welke type en voor welke duur, dan krijgt de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). De Toelaatbaarheidscommissie krijgt hiervoor een leeslink en kan de TLV afgeven. Ook zorgen zij er voor dat de TLV in het Groeidocument komt te hangen.

Wie kan er allemaal het GD lezen (of er in werken)?
Dat hangt ervan af aan wie de intern begeleider van de leerling (in samenspraak met de ouders) een link doorstuurt.

Hoe verhoudt het GD zich tot andere leerlingvolgsystemen zoals ESIS of Parnassys?
Het GD is niet bedoeld als ‘weer een leerlingvolgsysteem’. Het GD wordt ook niet voor elk kind in de school ingevuld, maar alleen voor leerlingen voor wie iets extra’s nodig is.
Het overzetten van gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem is op dit moment nog niet mogelijk. Wel kunnen sommige gegevens vanuit Parnassys en ESIS gekoppeld worden aan het Groeidocument.

Elly

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Elly
Elly Pracht - secretaresse TLC

Gerelateerde artikelen