Arrangementen (voor scholen)

Alle basisscholen die horen bij het samenwerkingsverband PPO regio Leiden krijgen jaarlijks budget om in te zetten voor extra ondersteuning van hun kinderen. In sommige situaties is er voor een kind meer nodig en is het mogelijk om in overleg met de onderwijsspecialist van PPO regio Leiden een arrangement aan te vragen.

Situaties waarin een arrangement kan worden aangevraagd

  • Het kind heeft een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en er is tijdelijk geen ruimte op de school voor speciaal (basis)onderwijs.
    In dit geval kan er een overbruggingsarrangement door de onderwijsspecialist van PPO regio Leiden worden aangevraagd. De huidige school van het kind krijgt dan een extra bijdrage om in de periode dat het kind nog niet op de andere school terecht kan meer ondersteuning te bieden.
  • De basisscholen worden gestimuleerd om leerlingen vanuit het speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) aan te nemen. Een basisschool die een leerling vanuit het S(B)O opneemt kan een eenmalige bijdrage aanvragen om de overstap van de leerling goed te kunnen ondersteunen. Dit is een arrangement stimuleringsbijdrage overstap S(B)O naar regulier basisonderwijs.
  • Het komt voor dat er in het speciaal onderwijs (SO) tijdelijk intensievere ondersteuning voor een leerling nodig is dan vanuit de bekostiging, passend bij de toegekende TLV, kan worden geboden. In dat geval kan er een arrangement extra bekostiging SO worden aangevraagd.
  • Er kunnen zich uitzonderlijke situaties rond kinderen voordoen waarin extra inzet op school noodzakelijk is. In deze situaties kan in overleg met de onderwijsspecialist arrangement bijzondere situaties worden aangevraagd.

Aanvragen van een arrangement: de procedure in het kort .

De school vraagt het arrangement aan, in overleg met de onderwijsspecialist van PPO regio Leiden. De school stuurt de aanvraag aan de toelaatbaarheidscommissie (TLC). De school maakt hiervoor gebruik van het Groeidocument 2.0.

  • De TLC controleert of de procedure juist is gevolgd. Na akkoord wordt een toekenning van het arrangement opgemaakt en in het Groeidocument 2.0 gezet. De school krijgt hierover via de e-mail een bericht.

Meer weten over de Arrangementen?

Neem contact op de onderwijsspecialist van jouw school

Bronnen, notities en referenties

Gerelateerde artikelen