Voor scholen

terug naar het overzicht

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De wet Passend Onderwijs in een notendop
Passend Onderwijs is er voor alle leerlingen! Meestal gaat het over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend Onderwijs is een andere manier om extra ondersteuning te geven aan leerlingen die dat nodig hebben.
De scholen binnen een samenwerkingsverband maken hierover onderling afspraken. Zij werken samen en zorgen ervoor dat alle leerlingen de zorg krijgen die bij hen past. Ondersteuning op maat!

Inspraak in passend onderwijs
Ouders en onderwijspersoneel kunnen op verschillende manieren inspraak hebben in passend onderwijs.

De OPR in de onze regio
De ondersteuningsplanraad bestaat uit 10  leden van wie 5 ouders en 5 personeelsleden. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden (MR) van de scholen in het samenwerkingsverband, maar zij hoeven zelf niet in de MR te zitten. Er wordt minimaal 5 keer per jaar vergaderd.

Oudergeleding
Annemarie Koppenaal – Openbare Basisschool De Lorentz, Leiden
Marleen Peters – Jenaplan De Kring, Oegstgeest
Carolina van der Hoven – Korte Vlietschool, Leiden
Jochem Decoz – Openbare Basisschool De Vogels, Oegstgeest
Ishan Elnems – OBS De Hasselbraam, Leiderdorp 

Onderwijsgeleding
Jenske Vermeulen – Intern leerling begeleider St. Josephschool, Leiden, voorzitter OPR
Barbara Westerink – Leerkracht SBO De Vlieger, Leiden
Erwin Lebbink – Intern begeleider OBS Elckerlyc, SSBA, Roelofardensveen
Jacqueline Peels – Intern begeleider Basisschool De Springplank, Leiden
Annelore Koster – Onderwijskundig begeleider Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep, Oegstgeest
Karlijn Streng – Leerkracht Korte Vlietschool, Leiden (verlof) 

Meepraten?
U kunt lid worden van de OPR door zich verkiesbaar te stellen. Zo kunt u rechtstreeks meepraten over het ondersteuningsplan
Maar ook als u niet in de OPR zit, kunt advies geven aan de leden die er wel inzitten of aan het samenwerkingsverband (PPO regio Leiden) zelf. Zo kunt u de OPR per brief/mail of in een gesprek informeren over eventuele problemen die er spelen of over mogelijke oplossingen. Zo kunt u invloed uitoefenen.

De ondersteuningsplanraad is bereikbaar via opr@ppoleiden.nl.

Nieuwsbrief OPR
Blijf ook op de hoogte van de OPR en schrijf u in voor deze nieuwsbrief. Aanmelden nieuwsbrief.