Voor scholen

terug naar het onderwerp

Wachtlijstproblemen Dyslexie

Wachtlijstproblemen Dyslexie
Voor de vakantie werd het onderwijs opgeschrikt door de mededeling van de aanbieders van dyslexiezorg, dat er geen kinderen meer behandeld konden worden met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED).

De EED-zorg wordt voor de gemeenten in de regio ingekocht bij diverse aanbieders door Holland Rijnland (14 gemeenten, maar Voorschoten en Wassenaar vallen hierbuiten). De wethouders hebben begin juli besloten extra geld ter beschikking te stellen om de wachtlijsten weg te laten werken voor 2016. Voor 2017 dreigt een nieuwe overschrijding als we op dezelfde voet door gaan. 

Er is een werkgroep ingesteld van de 3 samenwerkingsverbanden in Holland Rijnland en enkele experts. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle kinderen met EED ook werkelijk een behandeling krijgen. De werkgroep heeft de cijfers geanalyseerd en een plan van aanpak opgesteld.

Uit de analyse blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de scholen. Er zijn scholen die niet verwijzen en er zijn scholen die meer dan 4 keer de norm verwijzen. 

De volgende landelijke normen worden gehanteerd. 10 % van de kinderen heeft E-scores en wordt door de school begeleid (basisondersteuning). 7% van deze kinderen wordt aangemeld bij de aanbieders. 5% wordt gediagnostiseerd  en 3,5% wordt geïndiceerd als EED en heeft dus recht op behandeling. We noemen dit de prevalentie normen. 

Binnenkort komt er een brief over dyslexiebehandeling naar de scholen. Daarna willen we in gesprek met veel en niet verwijzende scholen om een beeld te krijgen van de werkwijze van scholen t.a.v. kinderen met dyslexie.

Over alle vervolgstappen houden we de scholen op de hoogte.

Bouw!
Dit is een interventieprogramma ter voorkoming van leesproblemen. Met bouw voorkomt u onnodige doorverwijzing naar de zorg. Als een leerling ondanks intensief werken met Bouw! geen of nauwelijks vooruitgang laat zien bij tussentijdse observaties en hoofdmetingen, is het op basis van de digitaal opgeslagen gegevens aantoonbaar dat de school heeft voldaan aan zijn zorgplicht op niveau 3 en kan de leerling worden aangemeld voor de vergoedingsregeling dyslexie. Bouw is wetenschappelijk getoetst en zeer kosteneffectief.

Gezien bovenstaande problematiek gaan we voorlichting organiseren over dit programma. We houden u op de hoogte.