Voor scholen

terug naar het onderwerp

Vluchtelingen in het onderwijs

Diverse initiatieven en overleggen met de gemeente Leiden, schoolbesturen en het samenwerkingsverband hebben ertoe geleid dat met ingang van 1 januari 2016 een extra Internationale Schakelklas wordt gestart op basisschool De Singel in het Gebouw in Leiden. De Singel beschikt over de benodigde expertise met anderstalige leerlingen. 

Het samenwerkingsverband PPO regio Leiden heeft geen rol in de aanmelding van leerlingen of in de informatievoorziening over de Internationale Schakelklas. U kunt zich hiervoor wenden tot basisschool De Singel.

 

Het aannemen van vluchtelingen is een zaak van de scholen en schoolbesturen. Het aannemen van vluchtelingen brengt een financiële vergoeding met zich mee, mits u 4 of meer vluchtelingen aanneemt die korter dan één jaar in Nederland zijn. Informatie hierover vindt u op http://www.lowan.nl/primair-onderwijs/financiering/ocwduo/

Wij adviseren directeuren binnen de directiekring met elkaar in gesprek te gaan over het aannamebeleid van vluchtelingen.

Op www.lowan.nl (ondersteuning onderwijs nieuwkomers) vindt u de meest recente informatie over het onderwijs aan vluchtelingen.

In het E-zine van DUO/PO vindt u informatie over de bekostiging van onderwijs aan vluchtelingen.

7 december 2016