Voor scholen

terug naar het onderwerp

Nieuwsbrief EED-zorg november 2017 en monitor

Vanuit de Werkgroep EED-zorg Holland Rijnland:
De werkgroep EED-zorg Holland Rijnland bestaat uit vertegenwoordigers van de TWO Jeugdhulp Holland Rijnland en de samenwerkingsverbanden Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek, Leiden en Berséba, aangevuld met externe deskundigen. Samen monitoren zij het proces en de kwaliteit van de EED-zorg in onze regio, in samenwerking met de betrokken aanbieders. Deze nieuwsbrief voor het onderwijsveld informeert u over de volgende onderwerpen:
     Terugkoppeling partneroverleg Holland Rijnland
     Voorlichtingsbijeenkomsten voor Intern Begeleiders van september
 Monitor 2016
 Aankondiging Intervieuws (hebben in Leiden reeds plaatsgevonden)
 Uitvraag dyslectische leerlingen buiten EED
 Resultaten Criterium Gestuurde Interview bij scholen
 Nieuwe documenten: o.a. beleidsdocument Holland Rijnland
 Jaarplan 2018

De nieuwsbrief van november 2017 vindt u hier.
Beleidsdocument Holland Rijnland
Monitor Leiden 2016 met analyse
Presentatie bijeenkomst september 2017