Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden

De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden, kortweg PPO, ondersteunt basisscholen bij het uitgaan van verschillen tussen kinderen in de groep. Bijna alle basisscholen van Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude, Kaag en Braassem (m.u.v. postcodes 2355, 2451, 2465 en 2481), Wassenaar en Oegstgeest zijn aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Daarnaast behoren de scholen voor speciaal onderwijs Leo Kanner, De Thermiek, De Korte Vliet, De Brug, OZC Orion en de Houtmarkt tot PPO regio Leiden. Tot slot is SBO de Vlieger de speciale basisschool van het samenwerkingsverband.  

De basisscholen in de regio Leiden werken samen om voor alle kinderen een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden.
Dit doen we door:

  • het professionaliseren van leerkrachten
  • het ondersteunen van scholen bij de aanpak van kinderen met een specifieke hulpvraag
  • het beschikbaar stellen van deskundigheid over uiteenlopend onderwerpen zoals leesproblemen, gedragsproblemen, klassenorganisatie, pesten, gesprekken met ouders enz
  • samenwerking te bevorderen met de jeugdhulpverlening
  • te adviseren over andere vormen van (speciaal) onderwijs
  • te ondersteunen bij het vinden van het best passende onderwijsarrangement.