Zorgplicht

Een kind krijgt op school die extra begeleiding en ondersteuning die hij nodig heeft om het onderwijs passend te maken. Deze verplichting voor scholen heet zorgplicht. Dit geldt voor kinderen die op school zitten en kinderen die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Dit kan zijn:

  • de eigen school;
  • een andere gewone school als de school van keuze de benodigde hulp niet kan bieden;
  • een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen van school naar school worden gestuurd. Bijvoorbeeld omdat er op de school van keuze geen passend onderwijs voor ze is.

 

Gerelateerde artikelen