Observatievoorziening Het Palet – voor kleuters

Plan op maat om samen tot een passende aanpak te komen.
Sommige kinderen ontwikkelen zich anders. Zij laten op jonge leeftijd gedrag zien waar vanuit ouders en/of (voor) school vragen over zijn. Onduidelijk is wat het kind nodig heeft om zich binnen het onderwijs optimaal te ontwikkelen. Waarschijnlijk zijn er bij uw kind zorgen over zijn of haar ontwikkeling en lukt het de basisschool van uw kind onvoldoende duidelijk te krijgen wat de onderwijsbehoeften van uw kind zijn. Er is met u gesproken over de mogelijkheden om helder te krijgen wat uw kind vraagt. Het Palet is een van de mogelijkheden. In dit artikel leest u wat dit is en krijgt u informatie over een aantal praktische zaken.

Het Palet: kinderen (4-7 jaar) observeren
Het Palet is een observatievoorziening van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden en is georganiseerd in samenwerking met SBO De Vlieger. Het Palet heeft een eigen lokaal op de Vlieger, Boerhaavelaan 298 in Leiden. Het Palet is bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar bij wie onvoldoende helder is wat zij nodig hebben op school. Op Het Palet wordt geobserveerd wat uw kind nodig heeft om zich beter te ontwikkelen op school.

Tijdelijke plaatsing, maximaal 10 maanden
Plaatsing op Het Palet is altijd tijdelijk en voor maximaal tien maanden. Gedurende deze periode blijft uw kind ingeschreven staan op de basisschool. Plaatsing gebeurt op basis van zogenaamde ‘symbiose’. Dit is de wettelijke regeling om kinderen op een andere locatie onderwijs te laten krijgen dan op de school waar zij ingeschreven staan. Kinderen beginnen meestal met vier dagen op Het Palet en nog één dag (woensdag) op de basisschool. Het streven is dat het kind na maximaal drie maanden weer meer dan twee dagen per week naar de basisschool gaat. Het gaat echter om een plan op maat, waarbij het belang van het kind voorop staat. Soms wordt dan ook afgeweken van de wettelijke regeling omdat een kind meer tijd nodig heeft.

De basisschool van uw kind en Het Palet werken nauw samen
Nauwe betrokkenheid van de basisschool van uw kind is van belang om te onderzoeken wat uw kind nodig heeft om het onderwijs op de basisschool te kunnen volgen. Dit houdt in dat de basisschool op woensdag lesgeeft aan uw kind en er veel contact is tussen de basisschool en Het Palet. Ook zijn er iedere zes-acht weken gesprekken met alle betrokkenen bij uw kind, inclusief u als ouders.

Kleine groep, gespecialiseerde leraren en een orthopedagoog
De groep bij Het Palet bestaat uit maximaal tien kinderen. Gespecialiseerde leraren en een onderwijsassistent onder begeleiding van een orthopedagoog observeren uw kind tijdens de activiteiten in de groep. Voor extra begeleiding kunnen er specialisten ingeroepen worden zoals een logopedist of een psycholoog.

De werkwijze
Er worden verschillende stappen doorlopen om het beeld van uw kind helder te krijgen. De eerste stap is een intakegesprek met u om samen tot een plan te komen. Het aanbod in de groep krijgt vorm aan de hand van thema’s en is gericht op de leerlijn van groep 1 en/of 2. Spel en beweging zijn belangrijke onderdelen.

Samenwerken met u
Betrokkenheid van ouders vinden we belangrijk. We maken gebruik van uw ervaringen met uw kind. U bent als ouders van groot belang om een bijdrage te leveren aan het schoolsucces van uw kind. Enkele keren per jaar vindt er een ouderochtend plaats in de basisschool en in Het Palet. U bent dan een deel van deze ochtend in de groep. Deze ochtend wordt begeleid door de leerkracht en een oudercontactpersoon. Zij zal met u bekijken hoe uw kind aan de doelen werkt in de klas en wat u als ouders daarin kunnen betekenen. Omdat er mogelijk ook vragen zijn voor thuis is er een nauwe samenwerking met het Jeugd en Gezinsteam Holland Rijnland. Als helder is wat uw kind van het onderwijs vraagt, wordt afgesproken wanneer uw kind weer volledig naar de basisschool gaat. Soms sluit een andere vorm van onderwijs beter aan bij uw kind en wordt met u besloten wanneer deze overstap genomen wordt.

Aanmelding
De aanmelding voor Het Palet verloopt via de basisschool en het samenwerkingsverband. De intern begeleider van de school kent de route. Voor kinderen onder de vier jaar kan contact opgenomen worden met Joyce van Beelen.

Praktische zaken
De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:45 tot 15:00 uur. De deur is open vanaf 8.30 uur. Op woensdag is Het Palet dicht. Deze dag gaat uw kind in principe naar de basisschool.

Indien uw kind start op Het Palet krijgt u meer informatie over het team, het vakantierooster en andere praktische zaken die aan de orde zijn.

Meer weten over observatievoorziening Het Palet?
Neem dan gerust contact op met Joyce van Beelen, orthopedagoog Het Palet en expert Het Jonge Kind binnen PPO regio Leiden.

 

Bronnen, notities en referenties
MSP_7464-Madeleine-Sars

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Joyce
Joyce van Beelen - onderwijsspecialist

Gerelateerde artikelen