Handelingsgerichte Diagnostiek voor kleuters op de basisschool

Met de meeste kinderen in de kleuterleeftijd (4 – 7 jaar) gaat het goed. Sommige kleuters vallen op in de klas door bijzonderheden in hun ontwikkeling. Het kan gaan over opvallend gedrag, een achterstand in de ontwikkeling of juist een duidelijke voorsprong. U of de school maakt zich hier zorgen en in gesprek met de leraar van uw kind blijkt vaak dat de zorgen worden gedeeld omdat uw kind kwetsbaar kan zijn binnen de basisschool. Het traject Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) helpt om helder te krijgen wat de onderwijsbehoeften van een jong kind zijn om zich optimaal te ontwikkelen binnen het onderwijs en op welke manier de school hier het beste op kan aansluiten. In dit artikel leest u meer over dit traject.

Wat is een HGD-traject? 

Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) kunt u zien als een onderzoek op school waarbij leraar inzoomt op wat een kind in de klas nodig heeft om zich goed te voelen en zich daardoor ook goed te ontwikkelen. En niet alleen de ontwikkelpunten, maar zeker ook de sterke kanten van een kind komen aan bod tijdens het HGD-traject. Een traject duurt maximaal vier maanden. Tijdens deze periode wordt uw kind geobserveerd in de klas. Ook werkt de leraar in de klas met een onderzoeksplan dat op maat is gemaakt. Dit plan en de uitvoering maakt de leraar van uw kind in samenwerking met de intern begeleider, met de extern begeleider en met u als ouders. Er zijn regelmatig gesprekken tussen de leraar en u om belangrijke informatie uit te wisselen. U kent uw kind natuurlijk het langst en weet ook veel over de eerste levensjaren.

Voor deze jonge kinderen is HGD nuttig? 

Dit traject is speciaal bedoeld om jonge kinderen te observeren en intensief te volgen. Hieronder vallen:

  • Kinderen tussen de 4 en 7 jaar met behoefte aan specifieke ondersteuning bij begeleiding en uitleg van lesstof.
  • Kinderen die onvoldoende lijken te profiteren van een onderwijsleeromgeving en daardoor kwetsbaar zijn binnen de basisschool.

 

ppo_leiden_meisje_kleuren

Wie doet wat tijdens het HGD-traject

Zoals u leest zijn, naast u, de leraar van uw kind, de intern begeleider van school en een externe begeleider bij het traject van uw kind betrokken. De extern begeleider komt van het HGD-team en kan een onderwijsspecialist zijn vanuit PPO regio Leiden of van de AED. De leraar werkt in de klas samen met uw kind. Een extern begeleider ondersteunt de leraar op de achtergrond en komt regelmatig in de klas kijken (observeren) hoe het gaat met uw kind en met de uitvoering van het plan. De intern begeleider van de school volgt het proces, ondersteunt waar nodig en sluit bij de gesprekken.

Download-versie

Je kunt dit kennisartikel als pdf-bestand downloaden.

 

Meer weten over Handelingsgerichte Diagnostiek?

Dan kunt u uw vragen het beste stellen aan de intern begeleider op de school van uw kind of de onderwijsspecialist die aan de school is verbonden.

Bronnen, notities en referenties
1. De extern begeleider kan een specialist van PPO regio Leiden of vanuit de AED afkomstig zijn.
2.

Gerelateerde artikelen