Documenten

Onze kengetallen

Wij bieden in de infographic op 1 pagina visueel de kengetallen van een kalenderjaar in beeld. Dit document hoort bij het jaarverslag van dat jaar.

Ondersteuningsplan (OSP)

In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld.

Toelaatbaarheidscommissie (TLC)

De Toelaatbaarheidscommissie (TLC) is een commissie van het samenwerkingsverband waar de Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) worden afgegeven voor het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

Bezwaaradviescommissie swv Holland Rijnland

Er bestaat een gezamenlijke bezwaaradviescommissie voor de drie samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs: PPO regio Leiden, Duin en Bollenstreek en Rijnstreek.

De school zoekt samen met de ouders oplossingen die het kind verder kunnen brengen. Als u niet tevreden bent met de gekozen aanpak of oplossing en u komt er met de school niet uit, dan biedt het samenwerkingsverband u een second opinion of mediation om tot een oplossing te komen.