Voor ouders

terug naar het overzicht

POVO

PPO regio Leiden werkt nauw samen met het Loket Passend Onderwijs (samenwerkingsverband 2801 VO) om de overstap van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Onderwijs Transparant om gegevens veilig over te dragen. 

De winst: 

  • efficiëntie winst door digitale overdracht 
  • compleet beeld van alle leerlingen 
  • een gemeenschappelijk advies PO/VO 
  • betere planning mogelijk bij het VO 
  • alle leerlingen op de juiste plek en niveau in het VO 
  • ouders en leerlingen weten sneller welke keuzes er zijn voor het VO 

Vragen? 
Bij vragen over Onderwijs Transparant kunt contact opnemen met de helpdesk van OT via ot@pporegioleiden.nl Voor VO: vo-leiden@othelpdesk.nl. 

Voor vragen over het VO of de procedure in het VO kunt u contact opnemen met Christa Ruygrok 071 5144801 c.ruygrok@swvvo2801.nl 

Voor overige vragen kunt u zich wenden tot PPO via ot@pporegioleiden.nl  

  • Er zijn geen artikelen gevonden binnen dit onderwerp.