Wie betaalt de extra ondersteuning aan mijn kind op school?

Het regionale samenwerkingsverband ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) middelen om passend onderwijs in de regio te realiseren. Een deel van die middelen wordt rechtstreeks overgemaakt aan de schoolbesturen van PPO regio Leiden. Met dit geld én geld vanuit de reguliere middelen die scholen van OCW ontvangen, worden alle kosten voor onderwijs en extra ondersteuning betaald. Ouders hoeven hieraan niet bij te dragen.

Als er jeugdhulp nodig is op school wordt die beschikbaar gesteld door de gemeente waar het kind woont. U kunt in overleg met de school ondersteuning vragen. Een jeugdhulpmedewerker kan dan zorgen voor extra begeleiding binnen de school. Soms heeft een school al afspraken met een jeugdhulpaanbieder en wordt er via die organisatie ondersteuning gerealiseerd. U kunt hierover informatie vragen bij de school van uw kind.

Gerelateerde artikelen