Wat kunnen jullie doen voor jonge kinderen?

We kunnen voor kleuters (4 tot 7 jaar) een traject Handelingsgerichte Diagnostiek aanbieden. Het gaat om kinderen met bijzonderheden in de ontwikkeling, zoals opvallend gedrag, een achterstand in de ontwikkeling of juist een voorsprong. Het traject duurt gemiddeld drie maanden. De leraar gaat dan actief aan de slag met een plan van aanpak. Samen met een extern begeleider, de intern begeleider, de leraar en u als ouders helpt het traject om de ondersteuningsvraag van een kind scherp in beeld te krijgen. Mocht dit traject binnen de eigen basisschool ontoereikend zijn om de ontwikkeling van een kind goed te volgen dan zijn er nog andere mogelijkheden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor jonge kinderen? Lees dan het artikel in ons kenniscentrum over Het jonge kind.

Route Jonge kind van voorschoolse voorziening naar onderwijs

Het samenwerkingsverband PPO regio Leiden kan voorschoolse voorzieningen en basisscholen adviseren als er vragen zijn op het gebied van ontwikkeling van jonge kinderen (3,5 – 7 jaar), als deze de expertise van de eigen organisatie overstijgt. Ook kan PPO betrokken worden als er vragen zijn over schoolkeuze of de route naar speciale onderwijsvoorzieningen.

Gerelateerde artikelen