Wat is speciaal onderwijs (so)?

De so-scholen horen wettelijk niet bij het reguliere onderwijs (Wet op de Expertise Centra). Kinderen in het speciaal onderwijs stromen in principe altijd door naar het speciaal voortgezet onderwijs.

De scholen binnen het speciaal onderwijs (so) zijn verdeeld in vier clusters:

  • Cluster 1: Scholen voor blinde of slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen);
  • Cluster 2: Scholen voor dove leerlingen, slechthorende leerlingen, leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen;
  • Cluster 3: Scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende leerlingen en langdurig zieke leerlingen met een lichamelijke handicap, leerlingen met epilepsie en meervoudig gehandicapte leerlingen die zeer moeilijk leren;
  • Cluster 4: Scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen.

Gerelateerde artikelen