Wat is het speciaal basisonderwijs (sbo)?

De sbo-scholen horen wettelijk bij het reguliere onderwijs (Wet op het Primair Onderwijs). Sommige kinderen hebben leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen en redden het daarom niet op de reguliere basisschool. Die kinderen kunnen naar het speciaal basisonderwijs om zich optimaal te ontwikkelen. Ook daar krijgen ze dezelfde kerndoelen als op de reguliere basisschool. Op de speciale basisschool worden kinderen minder geprikkeld door kleinere klassen en een rustiger klaslokaal. En ze krijgen extra ondersteuning om de kerndoelen te halen. Het sbo is er op gericht zoveel mogelijk kinderen naar het regulier voortgezet onderwijs te laten doorstromen.

Gerelateerde artikelen