Vivian Tevreden nieuwe directeur-bestuurder PPO regio Leiden

Met ingang van 1 september 2021 ben ik, Vivian Tevreden, als directeur-bestuurder bij PPO regio Leiden gestart. Ik volg Rich van den Berg op, die per oktober 2021 met pensioen gaat. In de afgelopen periode heeft Floris Dekker als directeur a.i. een deel van haar werkzaamheden waargenomen. Hij neemt per 1 september 2021 afscheid van PPO regio Leiden.

Ik ben met erg veel plezier gestart. Natuurlijk zijn er grote vraagstukken, tegelijk trof ik al veel verschillende collega’s, die allemaal zeer betrokken zijn bij de vraagstukken die we met elkaar hebben. Kennismaken wil ik de komende tijd verder doen. We werken met elkaar binnen PPO regio Leiden samen met een enorm grote betrokken groep mensen vanuit allerlei geledingen, gericht op een zo doorlopend mogelijke ontwikkelingslijn van kinderen. Vanuit mijn manier van zijn vind ik het daarbij belangrijk mensen te ontmoeten en te horen hoe zij in dit vraagstuk staan.

Daarnaast zal ik me de komende tijd op de volgende speerpunten richten:

  • Samen met alle geledingen zorgdragen voor een vastgesteld ondersteuningsplan.
  • Samen met de controller verder uitrollen van de planning en control cyclus rondom Jaarplannen en beleidsrijk begroten zodat voor alle partners meer inzicht ontstaat.
  • De inspectie van het onderwijs brengt een bezoek aan PPO regio Leiden op 2 en 9 september.
  • Vanuit de nieuwe Governance structuur (Raad van Toezicht model met een directeur-bestuurder) samen met alle geledingen zorgdragen dat ieder verantwoordelijkheid kan en wil nemen op de juiste plek.

Bovenstaande doe ik vanuit ervaring die ik op verschillende plekken in het onderwijs heb opgedaan: als orthopedagoog in een schoolbegeleidingsdienst, als ib-er van meerdere scholen, als bovenschools beleidsmedewerker Weer Samen Naar school, als schooldirecteur onder andere van een IKC waarin we de samenwerking opzochten tussen twee scholen, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal. De laatste vijf jaar werkte ik als manager in een hogeschool waar we professionals opleiden gericht op leren faciliteren van de samenwerking tussen onderwijs, opvang, jeugdhulp en lokale overheden. Ook was ik op die hogeschool docent in de schoolleidersopleidingen op hbo- en master niveau.

Bij PPO regio Leiden hoop ik weer nieuwe ervaring op te doen in het belang van optimale ontwikkeling van kinderen. Ik vind het mooi dat ik dat ga doen ook aan de hand van al jullie rijke ervaring. Graag tot ziens. Hartelijke groet, Vivian Tevreden

Andere artikelen