Wat is het Groeidocument 2.0?

Het Groeidocument is een veilige manier om gegevens en vertrouwelijke informatie te verzamelen, bewaren en te delen. Een Groeidocument wordt alleen aangemaakt voor kinderen voor wie iets extra’s nodig is. Zo is alle relevante en actuele informatie altijd beschikbaar op één plek. De ouders geven uiteraard vooraf toestemming aan de intern begeleider om een Groeidocument voor hun kind aan te maken. De intern begeleider voert de regie, geeft ouders een ‘lees-link’ of geeft – altijd in samenspraak met de ouders – toegang aan andere zorgverleners door middel van een ‘lees-link’ of ‘deel-link’.

Het Groeidocument (GD) heeft de volgende functies:
1.      Voorbereiding Ondersteuningsteam (OT), samen met de ouders.
2.      Praatpapier tijdens OT (vragen en beslissingen, houvast, structuur).
3.      Verslag van OT en afspraken.
4.      Monitoren: zijn doelen in zicht/behaald? Is voortzetting ondersteuning nog nodig?
5.      Ontwikkelingsperspectief, uitstroomperspectief, tussendoelen en beredeneerd onderwijsaanbod in relatie tot groepsplan.
6.      Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring
7.      Data verzamelen

Bronnen, notities en referenties

Gerelateerde artikelen